Apua

rahatpunaisellePalvelut rahapeliongelmissa

Auttavan puhelimen Peluurin verkkosivuilta löydät tietoa rahapelaamisesta ja rahapeliongelmasta. Verkkosivujen sisältö on eritelty pelaajan, läheisen ja ammattilaisten näkökulmista. Peluurista saat tukea, ohjausta ja neuvontaa rahapelaamiseen liittyvien tilanteiden ratkaisemiseen. Auttava puhelin on avoinna arkisin klo 12 -18 numerossa  http://www.tadalafil4you.org/ cialis online without prescription 0800 100 101.

Tiltti on Suomen ensimmäinen, vuodesta 2010 alkaen toiminut pelihaittoihin keskittyvä tieto- ja tukipiste. Tiltti tarjoaa monenlaista tietoa ja tukea pelaamisen hallintaan, eriasteisten peliongelmien selvittelyyn ja peliriippuvuuteen pelaajille ja heidän läheisilleen.

Peliklinikka on erikoistunut rahapeliongelmiin ja sieltä saa apua myös muusta digipelaamisesta ja netin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin. Se on pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen ja valtion yhteishanke. Peliklinikka palvelee pelaajia, heidän läheisiään ja heitä työssään kohtaavia ammattilaisia. Palvelut ovat maksuttomia, ja osa palveluista on valtakunnallisia.

Lisätietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Rahapelit-sivuille on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi. Sivusto on suunnattu työssään pelihaittoja kohtaaville, mutta myös päättäjät, toimittajat, kouluttajat, opiskelijat, vanhemmat ja muut asiasta kiinnostuneet löytävät sivustolta tietoa rahapelaamisesta.

  • ylläpitää ajankohtaista tietoa rahapelaamisesta ja pelihaitoista
  • tuottaa tietoa, joka auttaa ehkäisemään rahapelihaittoja sekä tekemään ongelmapelaamiseen liittyvää tuki- ja hoitotyötä
  • välittää käytännön asiakastyötä palvelevaa aineistoa
  • auttaa ohjaamaan pelaajia ja heidän läheisiään lisätiedon sekä palvelujen ääreen
  • antaa myös kansalaisille, päättäjille ja medialle riittävän kattavan kokonaiskuvan rahapelaamisesta, siihen liittyvistä haitoista sekä haittojen ehkäisy- ja hoitokeinoista.