Pelimyytinmurtajat: Väkivalta

Tällä kertaa myytinmurron kohteena on yksi pelaajien ja pelikasvattajien yleisimmin kohtaamista teemoista. Pelien väkivaltaisuutta on tutkittu lähes yhtä pitkään kuin pelejä on ollut, ja niiden vaikutuksista ollaan oltu huolissaan jo paljon ennen kuin zombit oikeasti näyttivät zombeilta epämääräisen pikselimössön sijaan.

“Tästä aiheesta tietää kyllä tarpeeksi, kun lukee uutisia!”

Mediassa väkivalta on hyvin tyypillinen teema peleistä uutisoidessa (Pasanen 2014). Väkivaltaisista rikoksista uutisoidessa on varsin tavallista raportoida, pelasiko tekijä jotain väkivaltaista peliä, vaikkei se mitenkään liittyisi rikokseen. Medialle väkivalta on hyvin myyvä aihe erityisesti yhdistettynä lapsiin ja nuoriin, sillä huoli myy. Peliuutista lukiessa kannattaa siis aina olla kriittinen ja miettiä, revitelläänkö peliväkivallalla markkinointimielessä vai onko uutisessa edes totuuden siementä.

Uutismedian lisäksi toinen syy pelien ja väkivallan välittömään yhdistämiseen on markkinointi. Keskivertopelaaja ja pelin ostaja on aikuinen, ja vaikka tilastot näyttävät toista, oletetaan pelaajien olevan edelleen merkittävästi useimmin miehiä. Mainosten ylläpitämänä harhaluulona elää myös ajatus siitä, että pelaavia miehiäkin kiinnostaisivat vain väkivaltaiset pelit. Totuus on kuitenkin se, että myös miesten kohdalla suosituimpia pelejä ovat pulmapelit, toisiksi suosituimpia strategiapelit. Ammuskelupelit tulevat vasta kolmantena ja ovat yhtä suosittuja kuin seikkailupelit. (ks. Pelaajabarometri 2015).

Digipelit ovat hirveän väkivaltaisia!” 

Kaikki digipelit eivät ole väkivaltaisia. Esimerkiksi erittäin suositut rakentelu- ja pulmapelit sekä simulaatiopelit ovat harvoin väkivaltaisia. Kaikista ikärajaluokitelluista peleistä vain 7% on saanut ikärajamerkinnän 18 ja lähes puolet (42%) on merkitty kaikille sallituiksi (PEGI:n vuosiraportti 2015). On myös tärkeä muistaa, että aina korkea ikärajamerkintä ei johda pelin väkivallasta, vaan mahdollisesti muista lapsille sopimattomina pidetyistä teemoista. Väkivalta ei leimaa kaikkea pelaamista, ei edes suurinta osaa. Väkivaltaisia pelejä kuitenkin on olemassa.

Väkivaltaviihteen tarpeellisuutta ja roolia yhteiskunnassa on ajoittain hyvä pysähtyä pohtimaan ja kyseenalaistaa. Väkivalta on kuitenkin ollut osa viihdekulttuuriamme aina. Kauheilla asioilla, hirviöillä ja raaoilla teoilla on mässäilty niin Shakespearin näytelmissä, kansansaduissa kuin eri uskontojen pyhissä teksteissäkin. Väkivaltaviidettä on tarjoiltu gladiaattoriareenoilla, teatterissa ja elokuvissa jo ennen digipelejäkin, joten sen sijaan, että pelit olisivat tuoneet väkivaltaviihde-keskusteluun jotain uutta, ne oikeastaan vain toistavat vanhaa.

Väkivallasta on hyvä puhua ja väkivaltaviihteen roolia kannattaa pohtia etenkin teini-ikäisten kanssa, joiden kohdalla K18-pelien laillinen ostoikä jo häämöttää. Myös pienenkin lapsen kanssa voi puhua siitä, miksi piirretyissä on hauskaa, kun jotakuta sattuu. Aiheen asenteellinen tulenarkuus on kuitenkin tärkeä muistaa ja on myös asiallista kunnioittaa toiselle tärkeää harrastusta. On myös hyvä pohtia, millaisesta näkökulmasta pelaaja väkivaltaista ympäristöä tarkastelee. Mitä esimerkiksi pelin tarina kertoo sodasta: pelataanko siinä haavoittuvaisella siviilillä, rintamalla taistelevalla pyssysankarilla vai onko pelaaja sotaa kaukaa katsova strategi? Ikäkehitykselle sopivana versiona kukin näistä peleistä on varmasti ihan hyvää pelattavaa, mutta on suurta hyötyä, jos pelien tarinoita oppii tulkitsemaan aivan kuten muunkin median viestejä.

Väkivaltaisten pyssypelien pelaaminen aiheuttaa väkivaltaista käytöstä

Digipelien suhdetta väkivaltaisuuteen on tutkittu todella pitkään. Tulokset eivät kuitenkaan ole aina olleet yksiselitteisiä: vaikeuksia on ollut väkivaltaisuuden määrän mittaamisessa sekä kilpailullisuuden, pelien nopeatempoisuuden ja vaikeustason luoman normaalin aggression erottamisessa itse pelin väkivaltaisuudesta (Adachi & Willoughby 2011). Tutkimusta alkaa kuitenkin olla jo niin paljon, että tutkimustuloksia on päästy vertailemaan keskenään, jolloin saadaan yksittäisiä testejä luotettavampaa tietoa.

Väkivaltaisten pelien syy-yhteyttä väkivaltaiseen käytökseen ja ajatteluun on väitetty löytyneen useammankin kerran (ks. esim. Anderson et al. 2010), mutta näistä tutkimuksista on löytynyt heikkouksia ja myös suoranaisia virheitä tutkimusmenetelmien osalta (mm. Hilgard & Rouder 2015; Furuya-Kanamori, L., & Doi 2016). Tämän hetken parhaan tutkimustiedon perusteella väkivaltaisenkaan digipelin pelaaminen ei tee pelaajasta väkivaltaista (Ruotsin mediaviranomaisen selvitys 2012; Hilgard et al. 2016). Useimmat tutkimukset on kuitenkin tehty aikuisilla, joten lasten ja nuorten kohdalla ikärajojen noudattaminen ja tunteiden hallinnan opetteleminen ovat tämänkin vapauttavan tuomion valossa erittäin tärkeitä.

Aggressiota nopeatempoinen ja kilpailullinen pelaaminen saattaa aiheuttaa, mutta aggressio on normaaliin ihmiselämään kuuluva tunne, eikä sen vaarallisempi kuin suru tai ilokaan. Aggressio liitetään usein virheellisesti suoraan väkivaltaiseen käytökseen. Se on kuitenkin vain tunne, joka parhaimmillaan vahvistaa itsenäisyyttämme ja rohkaisee pitämään puoliamme ja jota voi hallita tai purkaa monella tapaa. Aggressiota kokevat kaikki ja se on yksi ihmisen perustunteista – vasta itseä tai muita vahingoittava teko on väkivaltaa. Kukaan meistä ei synny täydellisenä tunteiden hallitsijana, vaan tunnetaitoja on opeteltava koko elämän ajan. Pelatessa häviön tai muun takapakin aiheuttama aggression tunne on tärkeä oppia hallitsemaan ja vanhempien on hyvä seurata, kuinka isoja pettymyksiä lapsi kestää. Jos jonkun pelin kilpailullisuus tuntuu olevan pelaajalle liikaa, on ihan viisasta laittaa peli hyllylle ja kokeilla jotain vähemmän kilpailullista.

Väkivaltapelit pilaavat nuorison!” 

Vaikka väkivaltaisista peleistä puhutaan muuten todella paljon, yksi teema jää usein sivuun: väkivaltapelien vaikutuksia kyllä spekuloidaan ja kauhistellaan, mutta usein unohtuu kysyä, miksi lapset pääsevät käsiksi väkivaltaviihteeseen. Realistisen näköisen väkivaltaviihteen ikärajaksi on määritelty Rikoslaissa 18 vuotta ja Kuvaohjelmalaissa (2012) lasten ja nuorten suojelemiseksi on määritelty myös muut ikärajat. Ikärajoista voit lukea lisää Pelimyytinmurtajien Ikärajamyytit-bloggauksesta.

Kuten muussakin mediassa, myöskään pelien kohdalla kaikki sisältö ei sovi kaikille, eikä ole tarkoituskaan. Mediakasvatuksen, ja sen myötä myös pelikasvatuksen, yksi tavoite on, että lapsi oppii valitsemaan itselleen sopivia mediasisältöjä, tuntemaan omat rajansa ja tietämään, mitä keinoja on olemassa sisällön sopivuuden arvioimiseen (esim. takakansitekstin tiedot, ikärajat, arvostelujen lukeminen). Nämä taidot ovat todella tärkeitä myös aikuiselle, ja on meidän aikuisten tehtävä opettaa niitä lapsille.

Koska väkivaltaviihdettä on aina ollut ja varmaan tulee aina jossain muodossa olemaan, ei siltä voi täysin välttyä. Väkivaltaisetkaan pelit eivät pilaa nuorisoa, jos heille on annettu työkalut käsitellä sitä, vastustaa ryhmäpaineen aiheuttamia hölmöilyjä ja valita sellaiset pelit, jotka tuntuvat itsestä hyvältä.

 

Nuppu Soanjärvi
Pelit puheeksi -projektityöntekijä

 

Lähteet

Adachi, P. J., & Willoughby, T. (2011). The effect of violent video games on aggression: Is it more than just the violence?. Aggression and Violent Behavior, 16(1), 55-62.  https://www.researchgate.net/publication/232084771_The_effect_of_violent_video_games_on_aggression_Is_it_more_than_just_the_violence

Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., … & Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in eastern and western countries: a meta-analytic review. Psychological bulletin, 136(2), 151. http://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u58/2015/Video-Games_and_Violence1.pdf

Engelhardt, C. R., & Rouder, J. N. Overstated Evidence for Short-Term Effects of Violent Games on Affect and Behavior: A Reanalysis of Anderson et al. (2010) Joseph Hilgard University of Pennsylvania.

Furuya-Kanamori, L., & Doi, S. A. (2016). Angry Birds, Angry Children, and Angry Meta-Analysts A Reanalysis. Perspectives on Psychological Science, 11(3), 408-414. https://www.researchgate.net/publication/303436603_Angry_Birds_Angry_Children_and_Angry_Meta-Analysts_A_Reanalysis

Mäyrä et al. Pelaajabarometri 2015. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99003/978-952-03-0153-8.pdf?sequence=1

Pasanen, Tero, Murhasimulaattoreista poliittiseen korrektiuteen: Väkivalta pelikohujen arkkityyppinä. Teoksessa Suominen, Jaakko et al. (toim.), Pelitutkimuksen vuosikirja 2014, Tampereen yliopisto: 2014, 8-23. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2014/ptvk2014-02.pdf

Pegi annual raport 2015. http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/pegi_annual_report_2015.pdf

Ruotsin mediaviranomaisen selvitys 2012, englanninkielinen tiivistelmä. http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Summery_Violent_Computer_Games.pdf

Tiedä, mitä pelaat

Koostuuko lottorivisi sukulaisten synttäreistä? Ostatko arvan aina matkalla mökille? Vai väijytkö juuri täytettyjä pelikoneita varmemman voiton toivossa?

Pelaamiseen liittyy monesti rituaaleja ja vuosien saatossa tiukkaan pinttyneitä tapoja. Lisäksi moni meistä luulee voivansa vaikuttaa rahapelien lopputulokseen tai pystyvänsä ennustamaan seuraavia pelitapahtumia ennalta. Tarkemmin tarkasteltuina omat pelitottumukset saattavat näyttää hieman hupsuilta. Sattumaan perustuvissa onnenpeleissä meillä kun ei ole vaikutusmahdollisuuksia lopputulokseen.

Omien pelitapojen tarkastelu ja ymmärrys rahapelien toimintalogiikasta voi suojata rahapelihaitoilta. Kyse on pelisivistyksestä: pelien ja pelaamisen kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä. Tieto yksinään ei tee autuaaksi, mutta ei se ole haitaksikaan. Syntymäpäivät voi jatkossakin valita lottoriville ja arvan ostaa osana mökkimatkarutiinia, kunhan tekee valintansa harkiten ja ymmärtää tekojen erillisyyden pelituloksesta.

Kaikki ei aina ole sitä, miltä näyttää

Pelaajaa houkutellaan monin tavoin sijoittamaan enemmän ja pelaamaan lisää niin pelisuunnittelun kuin markkinoinninkin keinoin. Pään kylmänä pitäminen ja tietoisten valintojen tekeminen voi olla haastavaa. Ennen pelaamista kannattaa pohtia, tunnetko todella pelaamasi pelin. Mitä tarkoittavat esimerkiksi sattuma, palautusprosentti tai todennäköisyys voittoon?

Ongelmia aiheuttavat eniten nopeatempoiset pelit, kuten verkossa pelattavat pelit, raha-automaattipelit, urheiluvedonlyönti ja kasinopelit. Ne imaisevat helposti mukaansa. Koukuttava ominaisuus on voiton tavoittelua useammin tunne pelin mukana elämisestä. Peliin syötetty panos tekee pelikokemuksesta hyvin henkilökohtaisen, jännittävän ja koukuttavan. Yleisimpiä haittoja aiheuttavia pelitapoja ovat, kun pelaamme enemmän kuin olimme aikoneet tai yritämme voittaa hävityt rahat takaisin pelaamalla lisää.

Jättipotti rahapelikokeilujen alkutaipaleella sumentaa helposti todellisuudentajun. Massikeisarin olotilasta huolimatta hyvä pelionni hylkää yleensä ennen pitkää. Pelikokemus pysyy myönteisenä, jos peleistä hakee pelkän rahan sijaan hupia ja viihdettä. Lopputulos ei ikinä ole varma ja häviäminen on aina vaihtoehto. Tämän faktan hyväksymisessä tieto rahapelien toimintalogiikasta on avain onneen. Pelaamisen hallinnassa on kyse sekä pään että talouden kyvystä kestää tappioita.

Testaa oma rahapelisivistyksesi

Käynnistimme kampanjan pelisivistyksen puolesta. Osoitteesta www.pelitesti.fi löydät testin, jolla voit testata omaa rahapelitietouttasi ja jakaa tuloksesi muille somessa. Sivusto tarjoaa myös lisätietoa rahapelien pelaamisesta ja hallinnasta. Jaa kampanja ja osallistu keskusteluun tagilla #pelitesti.

 

Salla Karjalainen

projektiasiantuntija

 Arpa-projekti

Ylikertoimen keskustelijat rahapelihaittoja ehkäisemässä

Mitä muut rahapelaajat voisivat oppia urheiluvedonlyöjiltä? Miten rahapelihaittoja pitäisi ehkäistä? Näistä aiheista kävimme syksyllä keskustelua Ylikerroin.com-sivuston foorumilaisten kanssa. Halusimme kuulla urheiluvedonlyöjien ajatuksia rahapelaamisen hallinnasta ja haittojen ehkäisemisestä. Olemme työssämme tottuneet siihen, että keskustelunavaukset rahapelaamisesta kohtaavat usein hämmentyneen hiljaisuuden. Ylikertoimessa pääsimme keskusteluun porukan kanssa, jolla oli sanottavaa – ja joka ei keskusteluissa päästänyt meitä helpolla.

Pelaamisen hallinnan keinoja ovat taidot ja tiedot, jotka estävät mokaamasta tavalla, jota oma talous tai pää ei kestäisi. Paljon rahapelejä pelaavien joukossa näiden keinojen käyttö erottaa ilman addiktiota pelaavat pakonomaisesti pelaavista. Pelaamisen hallinta ei ole autuaaksi tekevä täysratkaisu peliongelmiin. Se on vain yksi niiltä suojaava tekijä.

Foorumin porukka keskusteli aiheista monitahoisesti. Keskusteluissa tavoitteellinen vedonlyönti nähtiin vastakohtana elämyshakuiselle rahapelaamiselle ja varsinkin ongelmapelaamiselle. Keskusteluissa tikunnokkaan nostettiin rahapeliautomaattien ja muiden odotusarvoltaan negatiivisten rahapelien pelaaminen, joka onkin luonteva kohde pohdinnalle. Pelikoneet ovat haitallisimpien pelien kärkikastia.

Pelikonehemmolle pelaamisen perusmotivaatio on erilainen verrattuna tavoitteellista vedonlyöntiä harrastavaan. Vedonlyöjälle kassanhallinta ja oman pelaamisen analyysi on osa peliä, pelikonehemmo etsii puolestaan helppoa viihdettä. Olisi ristiriitaista rinnastaa täysin nämä kaksi erilaista ajanvietettä, vaikka ensimmäisen vaatimat taidot olisivatkin hyödyksi toisessa.

Keskusteluissa päästiin samaan peliongelman ruodintaan, jota käydään asiantuntijapiireissä. Joidenkin mielestä addiktion perimmäiset syyt ovat pelaajan elämän muissa ongelmissa, joita tämä peleihin pakenee. Toiset näkevät pelien ominaisuudet, tarjonnan ja markkinoinnin oleellisina osina peliongelmia ylläpitävässä kulttuurissa. Kolmannet pohtivat, onko rahapeleistä tarjolla kaikki tarpeellinen tieto, jotta niitä kuluttava pelaaja voi tehdä tietoisen valinnan pelata riskeistä huolimatta. Peliongelmien tutkimuksessa on päädytty eri näkökulmia yhdisteleviin näkemyksiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on peliongelman synnyn polkuteoria.

Rahapelihaittojen ehkäisemiseen foorumilla ehdotettiin runsaasti erilaisia toimenpiteitä. Kokosimme muistiin foorumilaisten kiinnostavimmat avaukset:

 • Pelikoneista pois rahansyöttö, ainoastaan korttipelaaminen olisi sallittua. Toisaalta pohdittiin myös rahan arvon hämärtymistä korttimaksuissa – olisiko pelkkä käteispelaaminen parempi vaihtoehto?
 • Pelikoneet pois kaupoista ja ainoastaan pelisaleihin.
 • Jos joku pelaa samaa konetta tietyn aikamääreen ajan, voisi Peluurin työntekijä soittaa pelaajalle: “Olette nyt puolen tunnin aikana hävinneet 200 euroa tähän samaan koneeseen, haluaisitko jutella asiasta?”
 • Kaikenlainen uutisointi suurvoitoista piilotettava/hävitettävä, ei edes Veikkauksen sivuilla.
 • Rahapelimarkkinointi vielä tarkempaan ja tiukempaan syyniin.
 • Pelikohtaiset rajoitusmahdollisuudet, eli pelaajan pitäisi voida estää itseltään tiettyjä pelejä ilman, että tarvitsee sulkea koko tiliä.
 • Rahapelitön päivä -kampanja jolloin koko Suomessa pidetään peliautomaatit kiinni, rahapelituotteita ei myytäisi tai arvottaisi, eikä veikkauksen sivut olisi toiminnassa. Kampanjapäivänä uudistuneen Veikkauksen työntekijät voisiat lähteä itse hyväntekeväisyyskohteisiin tekemään päivittäistä työtä yhden päivän ajan. Tempauksella myös houkuteltaisiin, kansalaisia tarkastelemaan omia pelitottumuksia ja miettimään mitä muita keinoja hyväntekeväisyyteen on olemassa.
 • Arvion esittäminen siitä, kuinka monta itsemurhaa Suomessa on tapahtunut rahapelien väärinkäytön seurauksena (ylivelkaantuminen näistä syistä) viimeisen viiden vuoden aikana. Surullisia tositarinoita aiheesta todennäköisesti löytyy.

Keskustelu oli meille hyödyllinen. Pääsimme näkemään taloa vastaan pelattavien kasinopelien järjettömyyden vedonlyöjän silmin. Saimme myös hiukan tuntumaa siihen, mitä tietoa Ylikertoimen tilastonikkarien näkökulmasta muilta puuttuu. Keväällä laitammekin hiukan enemmän työpaukkuja tavallisen kuluttajan pelisivistystä lisäävään työhön. Lista keskustelijoiden ehdotuksista toimenpiteille pelihaittojen ehkäisemiseksi on mielessämme, kun suunnittelemme yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä avauksia.

Sanni Nuutinen ja Salla Karjalainen

Projektiasiantuntijat, aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa-projekti

Kirjoitus julkaistu alunperin 13.1.2017 Ylikertoimen sivuilla.

Rakas joulupukki, ethän tuo lapsille arpoja joululahjaksi

santa-claus-579113_1920

Kaikki haluavat antaa jouluna lahjoja läheisille lapsille. Arpa on kätevä lahja silloin, kun lahja kulkee postilla tai on vain vähän aikaa miettiä, mitä antaisi. Lahjalla toivotaan lapselle iloa, jännitystä ja voittojakin. Ehkä myös, että lapsi liittäisi nämä myönteiset tunteet lahjan antajaan.

Mitä, jos lapsi voittaa? Sen ei äkkiseltään ajattelisi olevan ongelma, mutta joka joulu perheissä ratkotaan arpalahjojen mukanaan tuomia kasvatuspulmia. Jos lapsia on useampi, tasapuolisuus on vaikeaa, jos lahjat perustuvat sattumaan. Vaikka kaikki saisivat samanlaisen arvan, niin voi käydä niin, että sisko voittaa ja veli jää ilman rahaa. Jos voitto on pieni, niin vanhemmat voivat lievittää epäoikeudenmukaisuuden tunnetta antamalla siskon voittaman summan myös veljelle. Isomman summan kohdalla kasvattaja on vaikeamman pulman edessä.

Jos tilannetta katsoo peliongelmien ehkäisyn näkökulmasta, niin varhainen aloitusikä ja aloitellessa saatu suuri voitto ovat huomattavia riskitekijöitä peliongelman kehittymiselle. Siksi rahapelien ikäraja on 18 vuotta. Kaikista lapsena pelaamisen aloittaneista ei tule kuitenkaan koskaan ongelmapelaajia. Jos olet antanut lapselle arpoja, et ole myöskään tehnyt mitään laitonta. Kukkahattuni saattaa näissä asioissa olla hiukan kireällä, mutta aiemmassa työssäni olen auttanut montaa ongelmapelaajaa, jotka kertoivat rahapelien vieneen mukanaan jo lapsuudessa.

Olen tukenut myös vanhempia, joiden aikuisella lapsella on rahapeliongelma. Joskus vanhemmat joutuvat neuvottomina katsomaan vierestä tuhoisan pelaamisen jatkumista voimatta tehdä mitään. He tuntevat usein syyllisyyttä, jos olivat antaneet lapsensa pelata varhaisella iällä. Eihän peliongelma tietenkään ole heidän syynsä, mutta omien kokemustensa perusteella he haluavat usein kehottaa muita vanhempia pitämään rahapelit poissa lasten elämästä.

Jos ajattelet, että peliongelma kehittyy harvoin, etkä sen takia halua luopua arpalahjasta, niin yritä asettua lapsen asemaan. Haluat antaa lahjan, joka tekee hänet iloiseksi. Useimmiten arpalahja muuttaa ilon pettymykseksi, koska voittaminen on epätodennäköistä. Jotta arvat tuottaisivat rahaa, arvassa on useammin häviö kuin voitto. Pienimmät voitot kattavat joko arvan hinnan tai ovat sitä pienempiä.

Lapselle arvan hinta voi olla ihan käypä lahja sellaisenaan. Lapsi ottaa todennäköisesti mieluummin lahjaksi rahaa, kuin pienen mahdollisuuden siihen, että saa sitä vielä enemmän.

Rahapelien tuominen lasten maailmaan on kasvatuspäätös. Vetoan joulupukki sinuun, jos harkitset arpalahjoja: lapset ja rahapelit eivät kuulu yhteen. Lapselle paras suoja peliongelmilta myöhemmällä iällä on, että rahapelaamisen aloitusikää viivyttää. Jos välttämättä haluat ostaa lapselle lahjaksi arvan, tarkista, että se sopii myös vanhemmille.

PS. Kirjekuoreen mahtuvia lahjaideoita lapsille:

 • elokuvaliput
 • lippu suosikkiartistin keikalle tai lahjakortti lippupalveluun
 • mobiilikaupan lahjakortti, käytettäväksi musiikkiin, elokuviin tai kännykkäpeleihin,
 • tilaus musiikki- tai elokuvapalveluun
 • lahjakortti lelukauppaan

Sanni Nuutinen

Projektiasiantuntija, Arpa-projekti

Pilaako raha pelin?

pokemongokavely4

Kävelin kesäisessä myöhäisillassa koiran kanssa samalla PokémonGo:ta näppäillen. Kartalle ilmestyi yllättäen pokedexistäni vielä tuolloin puuttunut Abra. Jäljellä oli vain yksi pokepallo. Abra jäi niille sijoilleen ja riensin kiertämään korttelin pokestoppeja uusien pallojen toivossa. Palattuani Abraa hakemaan, ei sitä harmituksekseni enää näkynyt missään. Elin todeksi kasuaalipelaajan painajaisen. 

Kotona pohdin ääneen, kuinka paljon kehtaisin vinguttaa luottokorttiani pokepalloja varten. Epätoivon hetkellä päädyin käyttämään rahaa ilmaispeliin ensimmäistä kertaa elämässäni. Vastassani oli argumentti: ”Mitä? Et sä voi niitä ostaa. Menee pilalle koko peli.” Ai meneekö?

Maksutta pelattavat free-to-play-pelit (F2P) ovat peliteollisuuden kuumaa kamaa ja samalla kertamaksullisten pelien myynti laskee. F2P-peliä voi pelata ilmaiseksi, mutta pelin edetessä pelaaja voi rahalla hankkia käyttöönsä erilaisia kannustimia ja lisäominaisuuksia. Yleensä pelin sisäisillä maksullisilla hankinnoilla pelaaja voi saada käyttöönsä uutta sisältöä, pelin sisäistä valuuttaa tai lisäosia, jotka mahdollistavat esimerkiksi nopeamman etenemisen pelissä. Yksittäisten hankintojen hinta vaihtelee tavallisesti muutamasta kymmenestä sentistä noin kymmeneen euroon.

Tampereen yliopistossa F2P-pelejä ja pelaamisen maksullisuutta tutkittiin Free2Play-tutkimusprojektissa. Tutkimuksen kohteena olivat sekä F2P-pelien pelaajat että rahapelaajat, sillä rahankäyttö vaikuttaa molempien ryhmien pelikokemukseen. Rahan ja maksullisuuden merkitys pelaajalle vaihtelee tilanteen mukaan. Pelaajat voivat kokea maksullisuuden kielteisesti, mikäli pelissä eteneminen ilman maksusuorituksista tökkii tai peli on tupattu täyteen mainoksia. Peli voi mennä pilalle, jos se tuntuu rahastukselta.

“Tutkimustemme mukaan pelaajat ovat valmiita maksamaan viihteestä, mikäli he kokevat sen tuovan lisäarvoa pelikokemukseen (johon saattaa liittyä ulkopuolisia tekijöitä, esimerkiksi sosiaalinen paine). Pelisuunnittelijoiden mukaan aggressiivinen rahastaminen tai periaatteet jotka perustuvat “maksamalla voittoon” (pay-to-win) pelimekaniikkaan eivät ole hyviä tapoja pelaajien sitouttamiseen tai kukkaron nyörien avaamiseen”, sanoo tutkija Janne Paavilainen Free2Play-tutkimusprojektista.

Suurin osa pelaajista ei käytä lainkaan rahaa F2P-peleihin, mutta osa saattaa käyttää niihin merkittäviä summia. Pelin kuluessa mikromaksuista voi kertyä jopa suurempi rahallinen menoerä kuin kertaostettavasta konsolipelistä.

Rahapelaajat erottavat Free2Play-tutkimusprojektin mukaan usein pelaamiseen käytettävän rahan muusta rahasta, kuten ruokarahoista. Rahan kehystäminen eri tarkoituksiin voi olla tarkkaa budjetointia tai tapahtua sen kummemmin ajattelematta osana arjen käytäntöjä. F2P- pelaajat eivät erota pelirahaa yhtä tarkasti vaan ajattelevat sitä pikemminkin samoin kuin harrastuksiin käytettävää rahaa. F2P-peleihin ei ole rahapelien tapaan sisäänrakennettu omaan pelaamiseen käytettäviä rajoitusmekanismeja ajan- tai rahankäytön suhteen. Lisäksi F2P-pelien pelimekaniikat tähtäävät siihen, että pelaaja saadaan maksavaksi asiakkaaksi.

Rahan luokittelu ja kehystäminen eri tarkoituksiin suojelee pelaajaa ylilyönneiltä.  Pelaamisen muotojen sulautuessa ja sekoittuessa yhteen F2P-pelien pelaajat voivat oppia rahapelaajilta rahan hallinnan strategioita, jotta pelaaminen pysyy myönteisenä osana arkea. Silloin liika rahankäyttö ei pilaa pelikokemusta tai laita taloutta kuralle. Yksi hyvä neuvo on tehdä itselleen ennalta selväksi, paljonko aikoo vaikka viikossa käyttää rahaa peliin.

“Mikäli tietää pelaavansa peliä vielä pitkään, kannattaa miettiä onko järkevää tehdä monia pieniä ostoksia, jotka tulevat suhteessa kalliimmaksi kuin että tekisi yhden isomman oston joka on tyypillisesti suhteessa halvempaa. Mikäli oma rahankäyttö arveluttaa, tulisi miettiä minkälaisia seuraamuksia sillä on – tai tulee olemaan – muuhun elämään”, toteaa Paavilainen.

Pääasia on, että rahankäytön seuraukset ovat itselle enemmän myönteiset kuin kielteiset. Pari pokepallohankintaa ei todennäköisesti vielä peliä pilaa tai taloutta kaada. Paavilainenkin toteaa: “Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta siihen, milloin pelin sisäiset maksut pilaavat pelin. Pelikokemus on yksilöllistä – samoin kuin suhtautuminen rahankäyttöön.”

Salla Karjalainen

Kirjoittaja on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n projektiasiantuntija, joka aikoo jatkossakin pitää pokepallotilanteensa tasapainossa.

Viikolla 46 (14.-20.11.2016) vietetään kansallista Peliviikkoa. Peliviikko on pelikasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Tänä vuonna EHYT ry haastaa kaikki pelaamaan paremmin. Kyse ei ole ainoastaan teknisistä taidoista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta, jossa pelaaminen lisää sekä pelaajan että ympäristön hyvää mieltä ja hyvinvointia. Hyvä pelikäytös, muiden huomioiminen ja itsestä huolehtiminen tekevät sinusta paremman pelaajan. Osallistu #pelaaparemmin –haasteeseen ja kerro muillekin miten aiot Peliviikolla tehdä toisin. Voit jakaa oman haasteesi valitsemallasi kanavalla (FB, YouTube, Twitter, Instagram jne.) käyttämällä tunnisteita #pelaaparemmin #peliviikko.

Lisää tietoa Peliviikosta www.peliviikko.fi 

Kuvat: Minna Lehtinen

Pelaa paremmin, ole ihmisiksi

Digitaalinen pelaaminen vaatii monenlaista osaamista. Tarvitaan esimerkiksi silmä-käsikoordinaatiota, tilan hahmottamista, kielitaitoa ja strategista ajattelua. Eri peleissä korostuvat erilaiset taidot ja mitä monipuolisemmin pelaa, sitä monipuolisemmin karttuu myös oma osaaminen. Peleistä puhuttaessa keskitytään helposti vain teknisiin taitoihin, mutta myös muunlaista osaamista tarvitaan.

Jos pelaamiseen käyttää paljon aikaa, pelisuoritukseen vaikuttaa teknisten taitojen lisäksi myös pelaajan kunto ja hyvinvointi. Pitkät pelisessiot ilman taukoja heikentävä suoritusta ja kiristävät pinnaa. Väsyneenä harvoin tulee tehtyä hyviä päätöksiä. Riittävä palautuminen taukojen ja kunnollisen pelistä irrottautumisen avulla parantaa myös pelisuoritusta. Harva meistä on parhaimmillaan aamuyöstä, kun on tuijottanut ruutua monta tuntia putkeen.

Itsestään huolehtiminen on tärkeä taito niin pelaajille kuin kaikilla muillekin. Tauot, hyvä ergonomia, kehonhuolto ja riittävä palautuminen vähentävät pelaamisesta ja istumisesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Kohtuullinen ja muun elämän kanssa tasapainossa oleva pelaaminen tuo elämään lisäsisältöä ja edistää hyvinvointia.

Koska aina ei voi voittaa, pelit tuottavat välillä myös pettymyksiä. Oman joukkueen häviäminen ja tärkeän tehtävän epäonnistuminen harmittaa, joskus pettymystä on vaikea sulattaa. Pettymykset on opittava sietämään ilman raivonpuuskia tai epäasiallista käytöstä. Harmittaa saa, mutta muiden ei pidä siitä joutua kärsimään. Ei pelissä, eikä sen ulkopuolella.

Pelaamisen sosiaalisuutta on nykypäivänä vaikea ohittaa. Etenkin nuorille pelit ovat ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja peleissä muodostuu monenlaisia sosiaalisia suhteita. Pelaamisen sosiaalisuus voi olla yhdessä tekemisen lisäksi keskenään kilpailua, tai esimerkiksi oman pelaamisen jakamista muille. Sosiaalisuus tuo mukanaan tarpeen vuorovaikutustaidoille. Yhteisen tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistyötä, sujuvaa kommunikointia ja luottamusta. Aivan kuten missä tahansa muussakin joukkuelajissa yhteishengellä ja sen luomisella on suuri merkitys lopputuloksen kannalta.

Muiden pelaajien huomioimisen ja kunnioittavan kohtelun pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta valitettavasti näin ei aina ole. Jokainen pelaaja on omalla toiminnallaan rakentamassa yhteistä ympäristöä, joko ystävällistä ja suvaitsevaa tai vihamielistä ja ulossulkevaa. Kumpaa sinä haluat rakentaa?

Miten sinä aiot pelata paremmin?

 

Inka Silvennoinen

Kirjoittaja on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n erityisasiantuntija, joka peliviikon kunniaksi lupaa opetella häviämään tyynesti ja arvokkaasti. Tai ainakin kiroilla vähemmän.

 

Viikolla 46 (14.-20.11.2016) vietetään kansallista Peliviikkoa. Peliviikko on pelikasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Tänä vuonna EHYT ry haastaa kaikki pelaamaan paremmin. Kyse ei ole ainoastaan teknisistä taidoista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta, jossa pelaaminen lisää sekä pelaajan että ympäristön hyvää mieltä ja hyvinvointia. Hyvä pelikäytös, muiden huomioiminen ja itsestä huolehtiminen tekevät sinusta paremman pelaajan. Osallistu #pelaaparemmin –haasteeseen ja kerro muillekin miten aiot Peliviikolla tehdä toisin. Voit jakaa oman haasteesi valitsemallasi kanavalla (FB, YouTube, Twitter, Instagram jne.) käyttämällä tunnisteita #pelaaparemmin #peliviikko

Lisää tietoa Peliviikosta http://www.peliviikko.fi

 

Kuinka estää sisällissota kotona – perheen yhteisiä pelisääntöjä luomassa

Pelaaminen on hyödyllinen, kehittävä ja ennen kaikkea hauska harrastus, josta ei kohtuudessa ole haittaa kenellekään. Pienet konfliktit vanhempien ja lasten välillä ovat normaali osa kasvatusta liittyvät ne sitten peleihin tai johonkin muuhun. Jos perheessä kuitenkin vallitsee jatkuva sotatila pelaamisen vuoksi, on aika pohtia rauhanneuvotteluiden aloittamista ja rauhansopimuksen, eli perheen yhteisten sääntöjen, kirjoittamista. Kirjalliset säännöt voivat tuntua suurelta vaivalta, mutta niiden luomista kannattaa silti yrittää ennen vaipumista loputtomaan sisällissotaan kasvatettavan pelaamisen vuoksi.

Rauhanneuvottelut

Kummankin osapuolen on ymmärrettävä toisiaan ennen kuin tilanteesta voi päästä eteenpäin. Hyviä lähteitä pelien ja pelaamisen hyviin ja huonoihin puoliin ovat tämän blogin lisäksi esimerkiksi Jaana Wessmannin ja Mikko Meriläisen blogit. Pelien asiantuntija saattaa kuitenkin olla lähempänä kuin arvaakaan. Tästä syystä avoin ja arvostava keskustelu lapsen ja vanhemman välillä on korvaamatonta.

Vaikka lapset ja nuoret vasta opettelevat tärkeitä ihmissuhdetaitoja ja kaipaavat niihin aikuisten tukea, pystyvät he silti hyvinkin terävänäköiseen pohdintaan omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Aikuisen tulee olla vain valmis kuuntelemaan kärsivällisesti ja osata tehdä sopivissa kohdissa hyviä apukysymyksiä. Erityisesti nuorten kannattaa antaa oivaltaa asiat itse: ulkoapäin tulevat määritelmät ja neuvot omaan tilanteeseen saattavat vain lannistaa tai ajaa kapinaan.

Ennen sääntöjen kirjoittamista pitää löytyä yhteisymmärrys etenkin siitä, mikä aiheuttaa ongelmia arjessa ja mistä se johtuu. Muotoiluun kannattaa kiinnittää huomiota. “Nukkumaan mennessä tulee riitaa, koska pelaamista on vaikeaa lopettaa” on helpompi kohdata kuin “Sä et halua nukkua, koska oot kiinnostunut vain peleistä”.

Rauhansopimus

Tärkeintä kaikissa sopimuksissa on, että jokainen osapuoli voi allekirjoittaa jokaisen kohdan. Perheen säännöt on siis keksittävä ja kirjoitettava yhdessä. Jos yksikin sääntö on jonkun mielestä turha, säännöistä ei ole paljoa hyötyä. Sääntöjen pitää myös koskea jokaista, myös vanhempia. Jos sovitaan, ettei tunti ennen nukkumaanmenoa enää pelata, on aikuisten on noudatettava samaa sääntöä. Oikeudenmukaisuus on lapsille ja nuorille ensisijaisen tärkeää. Kompromisseja tulee myös olla valmis tekemään tarpeen tullen, muuten ei pelata enää samoilla säännöillä.

Sääntöjä tehdessä on tärkeää tietää, mitä pelejä perheessä pelataan ja miten ne toimivat. Joitakin pelejä voi mitoittaa ajan yksiköissä, mutta tämä ei päde kaikkeen. Jos tallentaa voi koska tahansa, on aika hyvä yksikkö; toisissa järkevämpää on mitata matsien määrällä tai saavutetuilla tasoilla. Erityisesti internetin yli pelattavissa moninpeleissä pelin lopettaminen kesken voi helposti aiheuttaa riitaa kaveripiireissä. Silloin sääntöihin ei kannata kirjata minuutintarkkaa lopettamisaikaa, vaan pohtia, kuinka monta peliä arkipäivänä voi olla sopiva pelata. Ruutuaikaa ei sen sijaan suositella käytettäväksi enää kasvatuksen apuna lainkaan, sillä ruutuajan käsitettä pidetään nykyisin vanhentuneena mittarina lasten digitaaliselle ajankäytölle.

Palkinnoista ja sanktioista

Säännöillä pitää tietenkin olla selvät, mutta reilut seuraamukset. Rangaistus, joka tuntuu yhdestä lievältä näpäytykseltä voi olla maailmanloppu toiselle. Arestit, lisäkotityöt tai pelikiellot aiheuttavat varmasti kauhua ja kunnioitusta. Rangaistuksen onkin hyvä olla sellainen, jota kasvatettava oikeasti haluaa välttää, mutta ilman mielivaltaisuutta. Sääntörikkomuksesta seuraavat ankarat rangaistukset voivat hetken tunnekuohussa herättää vastustusta rankaisijaa tai koko järjestelmää kohtaan, jolloin homma kääntyy helposti päälaelleen.

Lasta ja nuorta voi kannustaa myös sääntöjen noudattamisesta ansaituilla palkinnoilla. Viikon pelirajoissa pysymisestä ansaittu ylimääräinen peliaika ja kahden kuukauden hyvällä pelikäytöksellä saavutettu uusi peli lämmittää mieltä. Mitä nuorempi lapsi on, sitä useammin lasta kannattaa palkita pienillä mukavilla asioilla, kunnes pelaamisen hallinta kehittyy.

Jos riitaa tulee peliajasta, on tärkeää muistuttaa, että vaikka pelaamista rajoitetaan, lapsi on aina vapaa harrastamaan jotakin muutakin kivaa: lukemaan kirjoja, leikkimään ulkona ja näkemään kavereita. On myös syytä kannustaa lasta esimerkiksi liikunnan pariin pelaamisen ohella, mutta pitää samalla huoli siitä, ettei siitä muodostu lapsen mielessä kurjaa ja rangaistuksenomaista pakkopullaa.

Viimeiset vinkit neuvottelupöytään

Yhteisten sääntöjen kirjoittaminen on erinomainen mahdollisuus opettaa lapselle tai nuorelle tärkeitä tulevaisuuden taitoja, kuten neuvottelua, omassa sanassa pysymistä ja itsereflektiota. Varatkaa sääntöjen kirjoittamiselle kunnolla aikaa ja hyvät kokouseväät. Muistakaa myös pitää hengähdystaukoja. Homman ei tarvitse olla kerralla valmis!

Olkaa armeliaita itsellenne ja toisillenne, jos säännöt eivät heti toimi. Kestää aikansa tottua uuteen tapaan toimia. Jos ensimmäinen yritys ei onnistu, voi yrittää uudestaan entistä viisaampana. Sääntöjä on hyvä myös päivittää tasaisin väliajoin.

Alla muutama esimerkki perheen yhteisistä pelisäännöistä, joita voi varioiden käyttää apuna omien sääntöjen luomisessa. Sääntöjä ei ole tarkoitus kopioida suoraan, vaan pohtia, mitkä suuntaviivat toimisivat parhaiten oman perheen arjessa.

1. Arkisin saa pelata tietokoneella esim. kolme matsia/kaksi tuntia illassa.
2. Vaihtoehtoisesti pelejä saa pelata vain viikonloppuisin, mutta pidempiä aikoja (tauot muistaen).
3. Poikkeuksena voivat olla lanien tyyliset, harvoin vastaan tulevat tapahtumat, jolloin rajoista voi joustaa.
4. Ikärajoja noudatetaan.
5. Älylaitteita (puhelin, tabletti, tietokone) säilytetään öisin muualla kuin makuuhuoneessa. Koskee myös aikuisia.
6. Ruokailulle on selkeä, ennalta tiedossa oleva aika ja syömään tullaan ajoissa. Ruokapöydässä ei saa käyttää puhelimia ja ruokapöydässä pysytään koko ruokailun ajan.
7. Asioista tai tapahtumista, jotka estävät pelaamisen on pyrittävä ilmoittamaan etukäteen. Peli on suljettava heti, kun mahdollista. Jäljellä olevan peliajan saa käyttää myöhemmin loppuun.
8. Vanhemmat eivät saa vetää sulaketta tai pistoketta irti kesken pelin.
9. Perheen yhteinen pelaaminen ei vie lapsen omaa peliaikaa.
10. Perheenjäsenille puhutaan kauniisti, ei saa huutaa tai nimitellä. Sama pätee pelikavereihin.
11. Pelien pelaaminen ei saa häiritä muun perheen toimintaa. Esimerkiksi kovaääninen huutaminen ja räyhääminen pelin ääressä ei ole sallittua.
12. Kun pelaamisen lopettaminen suututtaa tai harmittaa kovasti, saa mennä potkimaan nyrkkeilysäkkiä. Vaihtoehtoisesti vanhempi auttaa hengittämään rauhallisesti ja antaa ison halin.

Tulosta tästä sopimuspohja perheen yhteisille pelisäännöille. Onnea neuvotteluihin!

Pauliina Moilanen
Pelitaito-kouluttaja

Pelitaito raportoi, eli kukkahattu Assyilla

 Vuoden suurin peli- ja tietokoneharrastajien tapahtuma Assembly Summer 2016 on ohi.  Itse osallistuin tapahtumaan nyt kuudetta kertaa ja vuoden tauon jälkeen oli mahtavaa päästä taas paikalle. Aina avuliaat ja ystävälliset vapaaehtoiset ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi ja tapahtuman rennon leppoisa tunnelma tempaa vuodesta toiseen mukaansa.  Mutta miltä tapahtuma näyttää pelikasvatuksen näkökulmasta?

Unohda kauhistelu

Aihetta tuntemattomalle ensikertalaiselle tapahtuma näyttää varmasti mystiseltä. Pimeässä salissa näyttöjen ja koristevalojen kajossa istuu useampi tuhat pelaajaa kukin omien koneidensa ääressä. Taustalla pauhaa musiikki ja eSport-turnausten selostukset, joiden ymmärtämiseksi tarvittaisiin sanakirjaa. Pizzaa ja energiajuomia kuluu ja nukkuminen istualtaan omalla konepaikalla on sekin varsin tavallista. Jos haluaa oikeasti ymmärtää, mistä on kyse, on syytä unohtaa kauhistelu ja katsoa kaiken tämän ohi.

Omista näytöistä huolimatta tapahtuma on ennen kaikkea sosiaalinen ja yhteisöllinen. Sinne tullaan, jotta voidaan olla yhdessä ja tutustua muihin peli- ja tietokoneharrastajiin. Yhteishenki on poikkeuksellinen: sadat vapaaehtoiset rakentavat tapahtumaa, jonne on mukava tulla ja jossa jokainen voi olla oma itsensä. Häiriöitä ei juuri ole ja tapahtumassa sosiaalisuus onnistuu ilman alkoholiakin. Toki ne energiajuomat ja herkut voisi korvata terveellisemmilläkin aterioilla, ja uni jää monella valitettavan vähälle, mutta toisaalta pelitapahtuma kestää vain muutaman päivän. Sen jälkeen palataan takaisin normaaliin arkeen.

Assyt

Keskustele ja kuuntele

Pelitapahtumat ovat loistava paikka tavoittaa nuoria pelaajia. Tapahtumiin tullaan viettämään aikaa useammaksi päiväksi, eikä kenelläkään ole muita kiireitä. Koska koko ajan ei jaksa pelata, aikaa jää myös kiertelylle. Suurin osa jää mielellään juttelemaan vaikka omista pelitottumuksista, ajankäytöstä tai riittävästä unesta. Yllättävän usein nuori toteaa keskustelevansa omasta pelaamisestaan ensimmäistä kertaa ilman tarvetta puolustautua. Monen mukaan on lähtenyt vanhemmille tuliaisiksi Pelikasvattajan käsikirja.

Monesti tapahtumissa on tullut mietittyä, että missä se huonosti käyttäytyvä nykynuoriso oikein on? Kohdatut nuoret ovat poikkeuksetta kohteliaita, ystävällisiä ja sananvalmiita. Monet pelitapahtumissa vuosien varrella käydyt keskustelut lämmittävät yhä mieltä. Voi rehellisesti sanoa, että ne ovat olleet kohtaamisia, joista on myös itse oppinut ja saanut paljon. Terveiset vaan niille Assemblyilla kohtaamalleni kahdelle nuorelle naiselle, joiden kanssa keskustelin pitkään vanhempien ennakkoluuloista, pelikulttuurin muutoksesta, feminismistä ja tietenkin Pokémon Go:sta.

Voin lämpimästi suositella kaikille pelikulttuuria tuntemattomille aikuisille päiväretkeä paikalliseen pelitapahtumaan. Kun salin pimeydessä pitää silmät auki ja mielen avoinna, voi oppia paljon.

 

Inka Silvennoinen
Erityisasiantuntija

Assembly Summer 2016 järjestettiin 4.-7.8 Helsingissä Messukeskuksessa. Ehyt ry osallistui tapahtumaan osana Pelikasvattajien verkoston toimintaa. Pelikasvattajien verkosto on avoin pelikasvatuksesta ja hyvän pelikulttuurin edistämisestä kiinnostunut ammattilaisten ja peliharrastajien ryhmä. Lisää verkostosta ja Pelikasvattajan käsikirjasta http://www.pelikasvatus.fi tai http://www.facebook.com/pelikasvattajienverkosto

 

 

Suojaan pelihaitoilta

“Vietkö sinä peliä vai peli sinua?”

Niin kysytään usein, kun on puhe vastuullisesta rahapelaamisesta. Ikään kuin vastaus olisi yksinkertainen joko-tai -tilanne. Aina pelaamisesta koituvat haitat eivät ole aivan näin kokonaisvaltaisia tai yksioikoisia: peli voi välillä ihan vähän viedäkin, mutta pääasia on, että ohjakset pysyvät suurimman osan aikaa pelaajan hallussa. Esimerkiksi häviöt kuuluvat usein antaumuksellisen rahapelaajan peliviihdekokemukseen siinä missä voitotkin.

Satunnaisesti pelaavan voi olla vaikeaa tietää, mikä on liikaa ja mikä sopivaa. Miten voisin luovia tiedostavana kuluttajana arjen rahapeliviidakossa ja suojata itseni pelihaitoilta? Missä kulkevat juuri minun rajani?

Rahapelien toimintalogiikan ja voittomahdollisuuksien opiskelu on hyvää omatoimista rahapelihaitoilta suojautumista. Kyse on pelisivistyksestä. Pelisivistys on pelien ja pelaamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä. Sen ytimessä on pelilukutaito, joka pitää sisällään pelien eri osa-alueiden tuntemuksen, kyvyn hahmottaa pelaaminen monipuolisena kulttuurisena ilmiönä, pelien välittämien viestien tulkitsemisen ja ymmärryksen pelaamisen asemasta nyky-yhteiskunnassa. Pelisivistys voi toimia hankaluuksilta suojaavana kuplamuovina.

Peliongelmilta suojaa pelaajan oman tiedon, ominaisuuksien ja käyttäytymisen lisäksi myös ympärillä vallitseva asenneilmapiiri, ympäristö, sosiaalisten suhteet ja niistä saatu tuki. Paljon on itsestä ja omista valinnoista kiinni, mutta tutkimuksen perusteella myös sosiaalinen pääoma kannattelee pelaajia kaidalla tiellä. Välittävä kaveri pitää siis huolta myös kanssapelaajista ja ottaa puheeksi havaitsemansa keulimistilanteet.

Runsas rahapelikulutus nostaa riskiä rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen esiintymiseen. Silläkin on väliä, mitä pelejä ja kuinka usein pelaa. Korkean riskin rahapelejä ovat raha-automaatit, urheiluvedonlyönti, kasinopelit ja verkkorahapelit. Riskiä rahapelihaittojen esiintymiseen voivat nostaa myös impulsiivisuus, päihdeongelmat, aiemmat peliongelmat ja turvattomuus. Ruotsissa on todettu sellaisten henkilöiden, joiden ystäväpiirissä pelaaminen on erityisen tärkeää sekä joilla on heikko usko omiin kykyihin, kielteisiä elämäntapahtumia ja vähän sosiaalista aktiivisuutta, olevan erityisen haavoittuvaisia pelihaittojen suhteen.

Miten voin sitten itse vaikuttaa niin, ettei pelaamisesta tule minulle ongelma? Tiedostava pelaaja pysähtyy välillä miettimään, mitkä ovat ne asiat ja keinot, jotka itseäni parhaiten auttavat pitämään pään kylmänä ja pelaamisen kohtuullisena. Pelihaitoilta suojautuminen tapahtuu pitkälti arjen pienissä valinnoissa.

Tässä muutamia vinkkejä, jotka voivat oikeasti auttaa oman pelaamisen hallinnassa:

 • Mieti, miksi pelaat. Pelaa huvin vuoksi, älä rikastuaksesi.
 • Opettele pelien toimintalogiikkaa.
 • Päätä ennalta, paljonko aiot käyttää rahaa pelaamiseen ja pysy budjetissa.
 • Muistuta itseäsi siitä, että pelaaminen maksaa ja häviö on rahapeliviihteen hinta.
 • Pidä taukoja, sillä ne auttavat sinua toimimaan järkevästi.

Mikä on oma vinkkisi pelaamisen hallitsemiseksi? Jaa se twitterissä ja tägää meidät mukaan #pelivinkki ja @arpaprojekti.

Salla Karjalainen

Projektiasiantuntija

Arpa-projekti

Talo voittaa aina

Ennen vanhaan, kun rahapelit olivat vielä syntiä, niitä pelattiin katseilta suojassa. Maaseudulla miesporukka kokoontui illan tullen riiheen lyömään korttia salaa. Ilta tarkoitti kuitenkin hämärää ja tarvittiin joku pitämään lyhtyä korttipöytänä toimineen tynnyrin yläpuolella. Valonkantajaksi valikoitiin luotettava poika, jolle maksettiin pieni palkkio vaivannäöstä – joka kierroksella poika sai pelissä olevasta potista yhden lantin. Aamun sarastaessa peli jouduttiin päättämään, koska suurin osa pelissä kiertäneestä rahasta oli päätynyt valonkantajan haltuun.

Tarinan valonkantajana toiminut poika on nyt jo ikämies. Olen käyttänyt hänen tarinaansa esimerkkinä siitä, miten rahapelit toimivat. Kaikissa rahapeleissä jaetaan pelaajien rahaa yhä uudelleen ja uudelleen. Jotta joku voi voittaa, muiden pitää hävitä. Tarinassa valonkantajalla on peliyhtiön rooli: ilman pelinjärjestäjää korttia ei lyötäisi, mutta se on myös ainoa, joka ei ota pelissä riskiä tappiosta.

Jotta yksi voi voittaa ja peliyhtiö saa tuottoa, useamman on hävittävä
Jotta yksi voi voittaa ja peliyhtiö saa tuottoa, useamman on hävittävä

Kaikki rahapelit noudattavat tätä valonkantajan perusperiaatetta. Peliyhtiö kerää rahat yhteen pottiin, ottaa siitä oman osuutensa ja jakaa loput pelaajille takaisin voittoina. Palautusprosentti 90 tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että talon osuus on noin 10 % jokaisesta potista (keskimäärin, pitkällä aikavälillä). Kaikki pelaajat eivät voi jäädä voitolle. Pelin jatkuessa ainoa, jonka suuntaan on varma rahavirta, on pelinjärjestäjä. Jos pelaajat eivät tuo pottiin jatkuvasti uutta rahaa, se pienenee lopulta olemattomiin, kuten tarinan miehille kävi riihessä.

Miten itse järjestäisit tuottoisan rahapelin? Jos yrittäisit ehdottaa, että kaverisi antaa sinulle kuusi euroa ja sinä annat niistä takaisin viisi, hän tuskin innostuisi asiasta, vaikka takaisit hänelle palautusprosentiksi yli 80. Nopan heitto, jossa pelin ja panoksen tuoma jännite kätkisi taakseen saman asian, viihdyttäisi kaveriasi enemmän.

Lupaat kaverillesi euron panoksella viiden euron voiton oikeasta arvauksesta. Kun noppa on täysin satunnainen, jokainen kuudesta luvusta tulee yhtä usein, kun tarpeeksi monta kertaa pelataan. Keskimäärin kaverisi voittaa noin kerran kuuden heiton aikana vitosen. Koska hän maksaa joka kierroksesta euron, sinä jäät voitolle euron jokaisesta kuudesta pelatusta kierroksesta. Tuo euro on talon osuus. Jos kaverisi haluaisi pelata varman voiton kierroksen ja löisi vetoa jokaisesta kuudesta numerosta, hän jäisi silti sen euron häviölle.

Koska erilaiset asiat viihdyttävät eri ihmisiä, voittojen jakamisen tapa vaihtelee. Voitonjaon voi suorittaa välkkyvä pelikone arpomalla voitot ja tappiot maksutaulukon mukaisesti, kehällä pomppiva rulettipallo tai tarkkaan lasketut urheiluottelun vedonlyöntikertoimet. Barcelonan ja Manchester Unitedin* voitoille rahansa laittaneet maksavat tasapeliä veikanneiden voittorahat ja pelinjärjestäjän tuoton. Aina ei siis tarvita koko jaettavaa pottia samaan kasaan, vaan riittää että voitonmaksukaava on laskettu tuottavaksi.

Pelin toteutuksen tehtävä, tuplausäänen tai veralle painetun peliruudukon, on viihdyttää ja saada pelaaja kiinnittämään huomio arvontaan voitonmaksun sijasta. Kun raha sahaa pelaajalta talolle ja takaisin, on vaikeaa hahmottaa, että pelaajien pöytään kantamista rahoista tasaisesti kasvava potti jää valonkantajalle. Yhä useamman maajussin on kaivettava kuvetta, jotta peli voisi jatkua.

 

Sanni Nuutinen

Projektiasiantuntija

Arpa-projekti

*Esimerkin joukkueiden valintaa varten kirjoittaja joutui konsultoimaan paremman jalkapallotietämyksen omaavaa kollegaansa. Koska Englannin Valioliigasta ei kuulemma löydy joukkuetta, joka voisi Man Unitedia vastaan päästä edes tasoihin, kuvitteellinen esimerkki on valittu ensi vuoden Mestarien liigaa ajatellen. Epäilen jalkapalloasiantuntijamme olevan puolueellinen.