Tilaa koulutus

EHYT ry tarjoaa erilaisia koulutuksia kouluille, oppilaitoksille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Alta näet kaikki digitaalista pelaamista koskevat menetelmäkoulutuksemme hintoineen.

Voit tilata koulutuksia osoitteesta koulutukset(a)ehyt.fi tai laittamalla sähköpostia suoraan koulutussuunnittelija Aino Harvolalle (aino.harvola(a)ehyt.fi).

 

Pelitaito-oppitunnit ja -vanhempainillat

Mitä? Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan ja 5.-9.-luokkalaisilla myös sosiaalisen median käyttökulttuuriin. Vanhempainillat lisäävät vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustavat heitä aktiivisempaan pelikasvatukseen.
Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.
Kenelle? 1.-9. luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

 

Pelitaito-oppitunnit

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min.) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään. Pelitaito-tunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. 5.-9.-luokkalaisilla sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta. Ryhmien maksimioppilasmäärä on 30 henkeä. Oppitunteja voi pitää päivässä korkeintaan viisi.

 

Vanhempainillat

Peliteemaiset vanhempainillat (90min) rakentuvat alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään vanhempien tietoutta pelimaailmasta, antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja neuvomaan peliharrastuksen toteuttamiseen tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

 

Hinnat: Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia) & vanhempainilta 300 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia) 200 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit yli 3 pv 170 € / päivä / kouluttaja
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1-2 ryhmää) 75 € / kouluttaja
Vanhempainilta 1,5h 200 € / kouluttaja
Opettajien info 1h (myydään Pelitaito-tuntien yhteydessä) 100 € / kouluttaja

 

Pelitaitoa ammattilaisille (ammattilaiskoulutus)

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat ja niiden ehkäisy.
Miksi? Pelien ollessa yhä merkittävämpi osa lasten ja nuorten kulttuuria ja vapaa-aikaa, on tärkeää että heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja ymmärrystä aiheen käsittelyyn omassa työssään.
Kenelle? Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Pelitaito kouluttaa koulujen henkilökunnan lisäksi mm. kasvatus-, sosiaali-, hoitoalan ammattilaisia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaittojen ehkäisystä.

Koulutussisältöinä ovat mm.

  • lasten ja nuorten digitaalinen pelaaminen
  • pelaaminen ilmiönä ja pelikulttuuri
  • pelaamisen motiivit ja vaikutukset
  • ongelmallinen pelaaminen
  • pelikasvatus ja pelihaittojen ehkäisy

Hinta: 300€ / 2h koulutus

Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

 

Pelit puheeksi (ammattilaiskoulutus)

Mitä? Pelit puheeksi -koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti lasten pelaamista sekä tarjotaan ammattilaisille tietoa ja työvälineitä perheiden pelikasvatuksen tukena toimimiseen.
Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maailmaan entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös kasvattajille sekä kotona että erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä. Moni ammattilainen kokee tarvitsevansa tietoa ja tukea työnsä tueksi.
Kenelle? Ammattilaisille lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivähoidon piirissä.

Koulutussisällöt perustuvat varhaiskasvatuksen keskeisiin kysymyksiin: kuinka alle 8-vuotiaiden pelaamiseen tulisi suhtautua, kuinka tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaaliseen pelaamiseen ja kuinka sisällyttää pelaaminen tasapainoiseksi osaksi pikkulapsen arkea. Pelit puheeksi -koulutus sisältää niin luentomaisia osuuksia kuin yhdessä pohdittavia kysymyksiä sekä harjoituksia. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 3 tuntia.

Hinta: 300€ / 2-3h koulutus

Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

 

Digitaalisen pelaamisen koulutuksia nuorisotyöntekijöille

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan ammattilaiskoulutuksen nuorisotyön tarpeisiin, voit ottaa yhteyttä suoraan Vahvistamo-projektiin. Koulutukset järjestetään alueittain. Verkostokoordinaattorina Pohjois-Suomessa toimii Saija Himanka, Länsi-Suomessa Marika Vartiainen, Itä- ja Keski-Suomessa Nuppu Soanjärvi ja Etelä-Suomessa Mika Piipponen.