Koulutukset

Tällä koulutuksella on tarkoitus edesauttaa osallistujien valmiuksia ottaa rahapelaaminen puheeksi ja tunnistaa riski- ja ongelmallinen rahapelaaminen

Oppimateriaalissa käydään läpi rahapelaaminen ilmiönä, pelaamiseen liittyvät uskomukset ja motiivit, tietoa rahapelihaittojen ehkäisystä sekä rahapeliongelmasta ja hoitoa tarjoavista tahoista. 

Koulutuksen tavoitteet

·                 ymmärtää rahapelaamisen yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä 

·                 ymmärtää rahapelaamisen syitä ja motiiveja 

·                 tiedostaa rahapelaamisen hyötyjä ja haittoja 

·                 tunnistaa riski- ja ongelmapelaamisen 

·                 osaa ottaa pelaamisen puheeksi  

·                 osaa ohjata tarvittaessa eteenpäin 

·                 tietää oman alueensa toiminnasta ja palveluista rahapelitukeen ja hoitoon liittyen  

Lataa diasarja