Miksi pelataan?

Miksi pelataan?

miksipelataan

Useimmiten rahapelaamisessa kiinnostaa mahdollisuus voittoon – ajatusleikki jättipotista on meille tuttua. Odotus ja jännitys ruokkivat aivojemme palkitsemisjärjestelmää. Rahavoitot koetaan tavoittelemisen arvoisiksi, sillä ne yhdistetään menestykseen, tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen – unelmaan paremmasta elämästä. Rahapelit ovat useille meistä ainoa mahdollisuus äkkirikastumiseen ja unelmien toteuttamiseen. Unelmointi kannustaa rahapelaamiseen ja ylläpitää rahapelitottumuksia.

Pelaaminen on monelle helppo tapa viettää aikaa, täyttää tyhjiä hetkiä ja viihtyä. Rahapelaamiseen liittyy myös sosiaalisesti palkitsevia näkökulmia – siihen saattaa liittyä yhteenkuuluvuudentunteita ja se voi harrastuksena vahvistaa sosiaalista minäkuvaa. Monille pelaajille rahapelaaminen on ainutlaatuinen sosiaalinen tilanne, jossa kohdataan muita ja vietetään aikaa yhdessä.

Rahapelaaminen saattaa toimia pakokeinona arjen kiireistä ja murheista. Pelaaminen voi saada aikaan levollisen tunteen ja lievittää arjen kuormittavuutta. Toisille rahapelaaminen saattaa puolestaan toimia päinvastoin: se tuottaa jännitystä, elämyksiä ja suuria tunteita.

Osassa rahapeleistä pelaajalla on mahdollisuus vaikuttaa tiedollaan ja taidollaan pelin lopputulokseen. Tällaisia rahapelejä kutsutaan taitopeleiksi. Esimerkiksi pokeri ja urheiluvedonlyönti ovat tällaisia pelejä. Onnistuminen omaa älykkyyttä ja päättelykykyä edellyttävissä peleissä tuottaa onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää. Usein taitopeleissäkin on silti sattumalla oma osuutensa.

Rahapelaamiseen liittyy uskomuksia ja ajatusvirheitä

Rahapelaamiseen liittyy erilaisia inhimillisiä uskomuksia ja ajatusvirheitä, jotka ovat yleisiä. Tavallisia ovat esimerkiksi erilaiset virhepäätelmät, jotka liittyvät taikauskoon, vääristyneisiin ajatuksiin satunnaisuudesta sekä oman taidon osuudesta rahapelaamisen lopputulokseen. Uskomukset ja ajatusvirheet houkuttelevat meitä rahapelaamisen aloittamiseen, saattavat vaikeuttaa pelaamisen lopettamista ja kannustaa meitä jäämään pelin ääreen pidemmäksi aikaa, kuin ennalta olimme aikoneet.

Sattumapelissä jokainen arvonta on erillinen tapahtuma, eikä aikaisempi arvonta tai tulos vaikuta uuteen tulokseen. Voiton todennäköisyys on aina sama. Vaikka näyttäisi siltä, että sama numero tai numeroiden yhdistelmä esiintyy toistuvasti, se ei muuta asiaa. Sattuman luonteeseen kuuluu, että joskus esiintyy toistuvia numerojaksoja, jotka näyttävät säännöllisiltä. Saatamme ajatella, että tulos on manipuloitu tai arvonnassa on jotain vialla, jos sama numero toistuu kovin usein. Meillä on usein taipumus tehdä lyhyistä sarjoista ennustuksia ja ajatella, että satunnaisuus on reilu ja se korjautuu nopeasti. Useimmiten kuitenkin mitä pidempään pelaat, sitä varmemmin ja enemmän kuitenkin jäät häviölle.

Saatamme ennustaa niin kutsuttujen kylmien ja kuumien numeroiden perusteella  erilaisia voittomahdollisuuksia. Esimerkiksi numeroarvontapelissä saatamme ajatella, että jos numero on esiintynyt aikaisemmissa arvonnoissa, on se jollain tapaa erityisempi kuin muut numerot. Myös saatamme liittää ajatuksen onnekkuudesta tiettyyn ihmiseen (joku henkilö tuottaa onnea tai on erityisen onnekas), ajankohtaan (keskiviikko 14. on onnenpäiväni), tiettyyn peliautomaattiin (ajatus siitä, että tietty automaatti antaa varmemmin voittoja) tai tiettyyn paikkaan (täällä on voitettu ennenkin). Joskus uskomme taikauskoisesti onnenamuletteihin tai vaikkapa onnea tuottaviin rutiineihin.

”Melkein voitto”-ilmiö on kiinnostava. Käytännössä melkein voittaminen tarkoittaa, että hävisit. Rahapeleissä ei ole melkein voittoja, on vain voittoja ja häviöitä. Jokaisella kierroksella on uudet voitot ja häviöt. Voitto ei valmistu pikkuhiljaa raaputtamalla arpoja tai sitä lähemmäksi ei pääse, mitä useamman kierroksen peliautomaatilla viettää tai samoilla numeroilla lottoaa. Rahapelit eivät muista sitä, kuinka paljon yksittäinen pelaaja on niihin sijoittanut. Silti alamme vaistomaisesti välttää valintoja, jotka teki tappiollisella kierroksella ja suosia niitä, jotka liittyvät pelikokemuksessa voittoon. Läheltä piti tilanne taas tulkitaan siten, että kannattaa jatkaa yrittämistä, olen melkein perillä.

Ikäryhmien pelaaminen ja erityispiirteet

Nuoret

Nuoret saattavat olla kiinnostuneita rahapelaamisesta ja pelata niitä, vaikka eivät ikänsä puolesta vielä saisi. Rahapelit voivat olla hauskaa ja jännittävää ajanvietettä yksin tai kavereiden kanssa. Monesti kielletty ja uusi kiinnostaa ja houkuttaa nuoria. Nuoruusikään liittyy rajojen kokeilua ja rajoja koetellaan myös pelimaailmassa. Nuoret saattavat pelata isoimmilla panoksilla raha-automaatteja kuin heillä olisi oikeasti varaa tai testata nettipokeria lainatuilla henkilötiedoilla. Monelle pelikokeilut kuuluvat nuoruusikään, eikä kiinnostusta rahapeleihin välttämättä ole enää aikuisena.

Alaikäisten pelaaminen on vähentynyt, kun vielä vuonna 2010 joka viides alaikäinen nuori pelasi rahapelejä vähintään viikoittain, nyt niitä pelaa enää vähemmän kuin yksi kymmenestä. Tyttöjen ja poikien välillä on selvä ero. Tytöt pelaavat rahapelejä erittäin vähän. Kaikkiaan alaikäisistä pelaa rahapelejä noin 13 prosenttia. Yleisin nuorten suosima peli on korttipeli ja toiseksi yleisimpiä ovat kaupoissa ja huoltoasemilla sijaitsevat rahapeliautomaatit.

Nuorille rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja voivat olla esimerkiksi luvaton rahankäyttö, poissaolot koulusta, rahan lainaaminen ja velkaa oleminen kavereille, ristiriidat kotona sekä häpeä ja syyllisyys. Apua ja tukea lasten ja nuorten peliongelmiin saa mm. A-klinikoiden nuorisoasemilta, sekä kuntien omilta nuorisoasemilta. Aiheen puheeksiottamiseen on kerätty vinkkejä tämän sivuston työkalupakkiin.

Työikäiset

Lähes kaikki suomalaiset pelaavat elämänsä aikana rahapelejä. Noin kolmelle prosentille väestöstä rahapelaamiseen aiheuttaa kielteisiä taloudellisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä seurauksia (noin 2 prosenttia aikuisväestöstä) tai rahapeliriippuvuutta (noin prosentti aikuisväestöstä). Rahapelaaminen on yleisintä työssäkäyvillä, ja heistä erityisesti 25-34 vuotiailla. Noin kolmannes suomalaisista pelasi kerran viikossa jotain rahapeliä. Pelaajista neljäsosa pelasi vain lottoa.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -väestötutkimuksen perusteella rahapeliongelma on yleisintä työttömillä tai lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tai pitkäaikaisesti sairailla. He myös pelaavat eniten, useita kertoja viikossa ja kuluttavat muita enemmän rahaa pelaamiseen.

Ikääntyneet

Ikääntyneiden rahapelaamisesta ollaan huolestuneita, mutta aiheesta tiedetään vähän. Myytti marketin raha-automaatilla eläkkeensä pelaavasta mummosta elää vahvana. Huolta kantavat aikuiset lapset, tiedotusvälineet sekä ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Tutkimus ei kuitenkaan tue ajatusta, että peliongelma olisi erityisesti ikäihmisiä koskeva ilmiö.

Ikäihmisillä on nykykäsityksen mukaan harvemmin peliongelmia (2,2%) ja -haittoja kuin nuoremmilla. He eivät raportoi rahapeliongelmaan liittyvistä terveysongelmista, taloudellisista ongelmista tai rahan lainaamisesta pelaamiseen yhtä usein kuin nuoremmat. He pelaavat harvempia pelejä ja heidän kulutuksensa pelaamiseen on nuorempia vähäisempää.

Korkeaan ikään liittyy pelihaittojen riskitekijöitä. Esimerkiksi yksinäisyys, sairaudet ja menetykset voivat osaltaan myötävaikuttaa pelihaittojen syntymiseen. Monilla on eläkkeen myötä pienet tulot, jolloin talous on haavoittuvaisempi pelaamisen tappioille. Ikääntyneiden peliongelmat kehittyvät kuitenkin muiden ikäryhmien edustajia hitaammin.markettienmummo

Rahapelaaminen ja sukupuoli

Tutkimusten mukaan motiivit rahapelaamisen taustalla vaihtelevat sukupuolittain. Naisten pelimotivaationa on useammin arjen huolten unohtaminen, miehillä puolestaan jännitys ja pelaamisen viihdearvo. Miehet pelaavat enemmän ja useampia erilaisia rahapelejä kuin naiset. Tyypillisesti miehet pelasivat kerran viikossa ja naiset harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kuitenkin viime vuosina nimenomaan naisten rahapelaaminen on lisääntynyt, samoin kuin heidän rahapeliongelman yleisyys on noussut.

Erityisesti taito-ominaisuuksia sisältävät rahapelit ovat miesten suosimia. Nuorten miesten pelimotivaatiota kutsutaan toisinaan sankaripelaamiseksi. Pelitapa perustuu elämyshakuisuuteen, riskinottoon sekä usein virheellisiin uskomuksiin voittomahdollisuuksista ja omista taidoista. Lisäksi nuorten aikuisten pelaamista saattaa ruokkia aikaisemmin kiellettyjen asioiden kokeileminen. Sankaripelaaja ostaa pelirahalla jännitystä ja suuria tunteita.

Muiden sukupuolten näkökulmasta rahapelaamisesta ei tutkimustietoa ole tällä hetkellä saatavilla.