Miksi pelataan?

miksipelataanSyyt rahapelata vaihtelevat. Usein rahapelaamisessa kiinnostaa mahdollisuus voittoon. Se luo odotusta ja jännitystä, jotka puolestaan palkitsevat aivojen palkitsemisjärjestelmää. Rahavoitot koetaan tavoittelemisen arvoisiksi, sillä ne yhdistetään menestykseen, tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen – unelmaan paremmasta elämästä.

Unelma jättipotista

Ajatusleikki jättipotista on monelle tuttu. Rahapelit ovat useille meistä ainoa mahdollisuus äkkirikastumiseen ja unelmien toteuttamiseen. Unelmointi kannustaa rahapelaamiseen ja ylläpitää rahapelitottumuksia.

Sosiaaliset tekijät

Rahapelaamiseen liittyy useita sosiaalisesti palkitsevia näkökulmia – siihen saattaa liittyä yhteenkuuluvuudentunteita ja se voi harrastuksena vahvistaa sosiaalista minäkuvaa. Monille pelaajille rahapelaaminen on ainutlaatuinen sosiaalinen tilanne, jossa kohdataan muita ja ollaan yhdessä muiden kanssa.

Mielialan säätely

Rahapelaaminen saattaa toimia pakokeinona arjen kiireistä ja murheista. Pelaaminen voi saada aikaan levollisen tunteen ja lievittää arjen kuormittavuutta. Toisille rahapelaaminen saattaa puolestaan toimia päinvastoin: se tuottaa jännitystä, elämyksiä ja suuria tunteita.

Älyllinen haaste

Osassa rahapeleistä pelaajalla on mahdollisuus vaikuttaa tiedollaan ja taidollaan pelin lopputulokseen. Tällaisia rahapelejä kutsutaan taitopeleiksi. Esimerkiksi pokeri ja urheiluvedonlyönti ovat tällaisia pelejä. Onnistuminen omaa älykkyyttä ja päättelykykyä edellyttävissä peleissä tuottaa onnistumisenkokemuksia ja mielihyvää. Usein taitopeleissäkin on sattumalla oma osuutensa.

Ajanviete

Pelaaminen on monelle helppo tapa viettää aikaa, täyttää tyhjiä hetkiä ja viihtyä.

Rahapelaamiseen liittyy uskomuksia ja ajatusvirheitä

Rahapelaamiseen liittyy erilaisia inhimillisiä uskomuksia ja ajatusvirheitä, jotka ovat yleisiä. Tavallisia ovat esimerkiksi erilaiset virhepäätelmät, jotka liittyvät taikauskoon, vääristyneisiin ajatuksiin satunnaisuudesta sekä oman taidon osuudesta rahapelaamisen lopputulokseen. Uskomukset ja ajatusvirheet houkuttelevat meitä rahapelaamisen aloittamiseen, saattavat vaikeuttaa pelaamisen lopettamista ja kannustaa meitä jäämään pelin ääreen pidemmäksi aikaa, kuin ennalta olimme aikoneet.

Arvontojen erillisyys

Sattumapelissä jokainen arvonta on erillinen tapahtuma, eikä aikaisempi arvonta tai tulos vaikuta uuteen tulokseen. Voiton todennäköisyys on aina sama. Vaikka näyttäisi siltä, että sama numero tai numeroiden yhdistelmä esiintyy toistuvasti, se ei muuta asiaa. Sattuman luonteeseen kuuluu, että joskus esiintyy toistuvia numerojaksoja, jotka näyttävät säännöllisiltä. Ihmiset saattavat ajatella, että tulos on manipuloitu tai arvonnassa on jotain vialla, jos sama numero toistuu kovin usein.

Sattuman käsitteeseen ja arvontojen erillisyyteen liittyy uskomus, että sattuma olisi itseään korjaava – eli pitkä voitto- tai tappioputki tasaantuisi ajan kuluessa. Kyseessä on niin kutsuttu suurten lukujen laki: mitä useamman kierroksen satunnaista peliä pelaa (mitä suurempi otos), sitä lähemmäksi todennäköisyyttä (palautusprosenttia tai pelinjärjestäjän näkökulmasta ns. talon etua) tulos asettuu. Ihmisillä on taipumus tehdä lyhyistä sarjoista ennustuksia ja ajatella, että satunnaisuus on reilu ja se korjautuu nopeasti. Useimmiten mitä pidempään pelaat, sitä varmemmin ja enemmän kuitenkin jäät häviölle.

Pelaajan harha

rahapelejäTyypillinen ajatusvirhe on yhdistää erillisten tapahtumien tulokset toisiinsa ja ennustaa niiden perusteella seuraavia tapahtumia. Esimerkiksi loton tai ruletin aikaisempien arvontojen numeroita ja niiden esiintymisen määrää saatetaan seurata ja sen perusteella tehdä valintoja seuraavalla pelikierroksella.

Kylmät ja kuumat numerot

Kylmien ja kuumien numeroiden perusteella ennustetaan erilaisia voittomahdollisuuksia. Esimerkiksi numeroarvontapelissä saatetaan ajatella, että jos numero on esiintynyt aikaisemmissa arvonnoissa, on se jollain tapaa erityisempi kuin muut numerot.

Havainnoitu onnekkuus

Havainto onnekkuudesta on usein yhteydessä uskoon tai toivoon voitosta. Ajatus onnekkuudesta voidaan liittää esimerkiksi tiettyyn ihmiseen (joku henkilö tuottaa onnea tai on erityisen onnekas), ajankohtaan (keskiviikko 14. on onnenpäiväni), tiettyyn peliautomaattiin (ajatus siitä, että tietty automaatti antaa varmemmin voittoja) tai tiettyyn paikkaan (täällä on voitettu ennenkin).

Taikausko

Taikausko vääristää syy-seuraus -suhteen ymmärtämistä. Esimerkiksi saatetaan uskoa joidenkin ulkopuolisten tapahtumien ja asioiden tai esineiden vaikuttavan lopputulokseen. Esimerkiksi onnenpäivä, onnenamuletti, musta kissa, tikkaiden ali kulkeminen, perjantai 13. päivä tai onnea tuovat rutiinit (esim. pitää kävellä kioskille tiettyä kautta) ovat ilmentymiä taikauskosta.

Melkein voitto

“Melkein voitto” tarkoittaa, että hävisit. Rahapeleissä ei ole melkein voittoja, on vain voittoja ja häviöitä. Jokaisella kierroksella on uudet voitot ja häviöt. Voitto ei valmistu pikkuhiljaa raaputtamalla arpoja tai sitä lähemmäksi ei pääse, mitä useamman kierroksen peliautomaatilla viettää tai samoilla numeroilla lottoaa. Rahapelit eivät muista sitä, kuinka paljon yksittäinen pelaaja on niihin sijoittanut. Silti ihminen alkaa vaistomaisesti välttää valintoja, jotka teki tappiollisella kierroksella ja suosia niitä, jotka liittyvät pelikokemuksessa voittoon. Läheltä piti tilanne taas tulkitaan siten, että kannattaa jatkaa yrittämistä, olen melkein perillä.

Ikäryhmien pelaaminen ja erityispiirteet

Nuoret ja rahapelit

Nuoret saattavat olla kiinnostuneita rahapelaamisesta ja pelata niitä, vaikka eivät ikänsä puolesta vielä saisi. Nuorten mielestä rahapelit saattavat olla hauskaa ja jännittävää ajanvietettä yksin tai kavereiden kanssa. Monesti kielletty ja uusi kiinnostaa ja houkuttaa nuoria. Myös aikuisille tarkoitetut rahapelit kuuluvat tähän joukkoon. Nuoruusikään liittyy rajojen kokeilua ja rajoja koetellaan myös pelimaailmassa. Nuoret saattavat pelata isoimmilla panoksilla raha-automaatteja kuin heillä olisi oikeasti varaa tai testata nettipokeria lainatuilla henkilötiedoilla. Monelle pelikokeilut kuuluvat nuoruusikään, eikä kiinnostusta rahapeleihin välttämättä ole enää aikuisena.

Alaikäisten pelaaminen on vähentynyt etenkin nuorissa ikäryhmissä. Noin kolmasosa seiskaluokkalaisista on kokeillut rahapelejä – pojat pelaavat enemmän kuin tytöt. Joskus rahapelejä ilmoittaa pelaavansa 18 % seiskaluokkalaisista ja usein noin 3 %. Yleisin nuorten suosima peli on korttipeli ja toiseksi yleisimpiä ovat kaupoissa ja huoltoasemilla sijaitsevat rahapeliautomaatit sekä nettirahapelit.

Nuorille rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja voivat olla esimerkiksi luvaton rahankäyttö, poissaolot koulusta, rahan lainaaminen ja velkaa oleminen kavereille, ristiriidat kotona sekä häpeä ja syyllisyys. Apua ja tukea lasten ja nuorten peliongelmiin saa mm. A-klinikoiden nuorisoasemilta sekä kuntien omilta nuorisoasemilta. Aiheen puheeksiottamiseen on kerätty vinkkejä tämän sivuston työkalupakkiin.

Kouluterveyskysely: Kuinka usein pelaat rahapelejä?

kouluterveyskysely

 

Työikäiset

Lähes kaikki suomalaiset pelaavat elämänsä aikana rahapelejä. Noin kolmelle prosentille väestöstä rahapelaamiseen yhdistyy kielteisiä taloudellisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä seurauksia (noin 2 prosenttia aikuisväestöstä) tai rahapeliriippuvuus (noin prosentti aikuisväestöstä).

Työelämä

Pelaaminen viihteeksi ja ajanvietteeksi ei ole vahingollista, mutta jos se alkaa vaikuttaa työkykyyn, työhyvinvointiin, työnteon tehokkuuteen ja työpaikan ilmapiiriin, siitä on tullut ongelma. Työntekijän rahapeliongelma vaikuttaa usein niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. Univaikeudet, ärtymys sekä peliongelmaan liittyvät ahdistuksen ja häpeän tunteet heijastuvat myös työpaikalle. Ne voivat näkyä esimerkiksi poissaoloina, työtehtävien laiminlyönteinä tai myöhästelyinä. Lisäksi ne saattavat vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin, jos muut joutuvat paikkaamaan pelaajan tekemättä jättämiä tehtäviä tai peittelemään hänen jälkiään. Tutkimusten mukaan työtehon laskua ja keskittymishäiriöitä on yli neljäsosalla rahapeliongelmista kärsivistä.

Työelämän ulkopuolella olevat

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ovat usein myös pienituloisia. He eivät välttämättä pelaa enempää kuin muihin tuloluokkiin kuuluvat. Tulojen pienuuden vuoksi he ovat kuitenkin taloudellisesti haavoittuvassa asemassa. Tämän kohderyhmän ongelmat voivat kasautua ja kärjistyä nopeasti. Velkojen maksukyky on heikko.

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -väestötutkimuksen perusteella rahapeliongelma on yleisintä työttömillä tai lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tai pitkäaikaisesti sairailla. He myös pelaavat eniten, useita kertoja viikossa ja kuluttavat muita enemmän rahaa pelaamiseen.

Ikääntyneet ja rahapelit

Ikääntyneiden rahapelaamisesta ollaan huolestuneita, mutta aiheesta tiedetään vähän. Myytti marketin raha-automaattilla eläkkeensä pelaavasta mummosta elää vahvana. Huolta kantavat aikuiset lapset, tiedotusvälineet sekä ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Tutkimus ei kuitenkaan tue ajatusta, että peliongelma olisi erityisesti ikäihmisiä koskeva ilmiö.

Ikäihmisillä on nykykäsityksen mukaan harvemmin peliongelmia ja -haittoja kuin nuoremmilla. He eivät raportoi rahapeliongelmaan liittyvistä terveysongelmista, taloudellisista ongelmista tai rahan lainaamisesta pelaamiseen yhtä usein kuin nuoremmat. He pelaavat harvempia pelejä ja heidän kulutuksensa pelaamiseen on nuorempia vähäisempää.

Korkeaan ikään liittyy pelihaittojen riskitekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon. Esimerkiksi yksinäisyys, sairaudet ja menetykset voivat osaltaan myötävaikuttaa pelihaittojen syntymiseen. Monilla on eläkkeen myötä pienet tulot, jolloin talous on haavoittuvaisempi pelaamisen tappioille. Ikääntyneiden peliongelmat kehittyvät kuitenkin muiden ikäryhmien edustajia hitaammin.markettienmummo

Rahapelaaminen ja sukupuoli

Tutkimusten mukaan motiivit rahapelaamisen taustalla vaihtelevat sukupuolittain. Naisten pelimotivaationa on useammin arjen huolten pakeneminen, miehillä puolestaan jännitys ja pelaamisen viihdearvo. Miehet pelaavat enemmän ja useampia erilaisia rahapelejä kuin naiset.

Erityisesti taito-ominaisuuksia sisältävät rahapelit ovat miesten suosimia. Nuorten miesten pelimotivaatiota kutsutaan toisinaan sankaripelaamiseksi. Pelitapa perustuu elämyshakuisuuteen, riskinottoon sekä usein virheellisiin uskomuksiin voittomahdollisuuksista ja omista taidoista. Lisäksi nuorten aikuisten pelaamista saattaa ruokkia aikaisemmin kiellettyjen asioiden kokeileminen. Sankaripelaaja ostaa pelirahalla jännitystä ja suuria tunteita.

Muiden sukupuolten näkökulmasta rahapelaamisesta ei tutkimustietoa ole tällä hetkellä saatavilla.