Pelaamisen hallinta

Pelaamisen hallinta

 

raha-automaatillaRahapelaaminen on jännittävää ja hauskaa vapaa-ajan viihdettä. Suurimmalla osalla pelaaminen pysyy hyvin hanskassa. Kenellä tahansa rahapelaaminen voi kuitenkin joskus riistäytyä hallinnasta – rahaa tai aikaa pelaamiseen tuleekin käytettyä enemmän, kuin oli tarkoitus. Pelikulutuksesta puhutaan varsin vähän ja keskustelu on usein kaupallisten toimijoiden värittämää. Voi olla vaikeaa tietää, miten luovia tiedostavana kuluttajana arjen rahapeliviidakossa.

Rahapelien toimintalogiikan ja voittomahdollisuuksien pohtiminen on hyvää omatoimista rahapelihaitoilta suojautumista. Kyse on pelisivistyksestä. Pelisivistys on pelien ja pelaamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä. Sen ytimessä on pelilukutaito, joka pitää sisällään pelien eri osa-alueiden tuntemusta, kykyä hahmottaa pelaaminen monipuolisena kulttuurisena ilmiönä, tulkita pelien välittämiä viestejä ja tiedostaa pelaamisen rooli nyky-yhteiskunnassa.

Osoitteessa www.pelitesti.fi voit kokeilla, tunnetko rahapelit ja lukea aiheesta lisää.

Mikä suojaa rahapeliongelmilta?

Peliongelmilta suojaavat yksilön tiedon, ominaisuuksien ja käyttäytymisen lisäksi asenneilmapiiri, ympäristö, sosiaalisten suhteet ja niistä saatu tuki. Paljon on itsestä ja omista valinnoista kiinni, mutta tutkimuksen perusteella myös sosiaalinen pääoma kannattelee pelaajia kaidalla tiellä.

Rahapelaamisen riskiryhmistä

Tutkimuksen kautta voimme tunnistaa joitain rahapeliongelmaan altistavia tekijöitä. Osa niistä liittyy henkilön omiin ominaisuuksiin kuten esimerkiksi heikko itsetunto tai elämyshakuinen persoonallisuus. Rahapeliongelma perheessä altistaa lapset rahapeliongelmalle. Mielenterveyden ongelmat kuten masennus, skitsofrenia tai ADHD voivat myös olla altistaa. Runsas alkoholin käyttö on myös altistavana tekijänä erityisesti pelaamisen yhteydessä. Haastavissa elämäntilanteissa jotkut näkevät rahapelit pakotienä. Lisäksi eräät lääkkeet, kuten parkinsonin taudin dopamiiniagonistit (levodopa) tai levottomien jalkojen oireyhtymän hoidossa käytetty abilify voivat altistaa toiminnallisille riippuvuuksille kuten rahapeliriippuvuudelle.

Rahapelien riskikulutus

Runsas rahapelikulutus nostaa riskiä rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen esiintymiseen. Sillä on väliä, mitä pelejä ja kuinka usein pelaa. Korkean riskin rahapeleiksi luokittuvat raha-automaatit, urheiluvedonlyönti, kasinopelit ja verkkorahapelit. Riskiä rahapelihaittojen esiintymiseen voivat nostaa myös muun muassa impulsiivisuus, päihdeongelmat, aiemmat peliongelmat ja turvattomuus. Ruotsissa on todettu sellaisten henkilöiden, joiden ystäväpiirissä pelaaminen on yleistä sekä joilla on heikko minäpystyvyys, kielteisiä elämäntapahtumia ja vähän sosiaalista aktiivisuutta, olevan erityisen haavoittuvaisia pelihaittojen suhteen.

Vinkkejä pelaamisen hallintaan

Miten voin itse vaikuttaa niin, ettei pelaamisesta tule minulle ongelma? Tiedostava pelaaja pysähtyy välillä miettimään, mitkä ovat ne asiat ja keinot, jotka itseäni parhaiten auttavat pitämään pään kylmänä ja pelaamisen kohtuullisena. Pelihaittojen ehkäisy tapahtuu pitkälti arjen pienissä valinnoissa.

Tässä muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa oman pelaamisen hallinnassa:

  • Mieti, miksi pelaat. Pelaa huvin vuoksi, älä rikastuaksesi.
  • Opettele pelien toimintalogiikkaa.
  • Päätä ennalta, paljonko aiot käyttää rahaa pelaamiseen ja pysy budjetissa.
  • Muistuta itseäsi siitä, että pelaaminen maksaa ja häviö on rahapeliviihteen hinta.
  • Pidä taukoja, sillä ne auttavat sinua toimimaan järkevästi.
  • Jos pelaaminen ei tunnu mukavalta, on lopettaminen myös vaihtoehto.