Varför spelar man?

Varför spelar man?

Motiven att spela är individuella och varierar stort. Som vanliga motiv anger de flesta spelare spelglädje och spelandets sociala aspekter samt att koppla av och lösgöra sig från vardagen. Via spel kan vi söka underhållning, spänning och nya utmaningar och på ett naturligt sätt testa gränser, leka med olika roller och få nya erfarenheter.

Spelmässigt kan motiven grupperas till exempel enligt följande:

Strävan efter mål: Dessa spel går ut på att sträva efter och nå olika mål. Oavsett om det handlar om att rada bollar, övervinna en fiende eller bygga en egen värld har spelet alltid ett mål som spelaren eftersträvar. Spelet ger kontinuerligt feedback om framgångar och misslyckanden samt utvecklingen i spelet. Balansen mellan spelets utmaningsnivå och egna färdigheter är av stor vikt. Alltför lätta spel är tråkiga, medan svåra spel frustrerar. Att uppleva framgångar och följa med den egna utvecklingen är en viktig del av spelupplevelsen.

Känslor kring spelande: Den vanligaste förklaringen till det egna spelandet att det är roligt. Spelandet väcker olika sinnestillstånd genom vilka spelaren alltefter behov kan trivas, koppla av, uppleva spänning eller glömma andra saker för stunden. Spelande ger möjligheten att ta avstånd från vardagen och dess normer. Känslomässiga upplevelser påverkas av spelets berättelse, spelarens fantasi och hur hen identifierar sig med spelets karaktärer. I spel är det möjligt att skapa olika karaktärer och testa olika roller, inklusive sådana som i vanliga fall inte är möjliga. Att ta olika roller och leka med identiteter kan fungera som positiva verktyg för att hitta sig själv och hämta in nya dimensioner i livet.

Social växelverkan: Social kompetens och att göra saker tillsammans är en nyckelfaktor för spelupplevelsen och har en allt större roll i dagens spel. Spelens sociala aspekter kan bestå av samarbete eller tävling med andra spelare. Det kan innebära att spela fysiskt på samma plats eller över nätet – online. Spelgemenskaper kan vara lika viktiga och relevanta för spelare som andra gemenskaper. Den virtuella miljön har möjliggjort nya former av social växelverkan inom spel och spelande. Sociala kontakter kopplade till spelvärlden försiggår sig före, under och/eller efter spelet. Att dela med sig av sina egna spelupplevelser väger starkt särskilt i barns och tonåringars spelupplevelse. Spelvideos stora popularitet baserar sig till stor del på detta.

Dagens digitala spelande är allt socialare. Teknologiutvecklingen har möjliggjort nya former att vara social. Spel kan spelas tillsammans med andra i samma utrymme eller över ett nätverk med bekanta och okända, utan geografiska begränsningar.  Den globala världen är öppen dygnet runt, vilket ger spelandet nya sociala dimensioner.