Spelfostran

Spelfostran

Vad är spelfostran och varför behövs det?

Spelfostran är en viktig del av ett bredare helhet av mediefostran, vars mål är att ge människor i alla åldrar möjligheter och kunskap att agera som en del av dagens samhälle med dess föränderliga krav. I fokus för spelfostran är förståelse av spelande och därtill hörande fenomen som en del av kulturen och samhället, samt förmågan att granska spel ur ett pedagogiskt perspektiv. Spelfostran främjar positiva effekter av spelande och förebygger potentiella spelrelaterade problem. Då digitalt spelande får allt större kulturell och samhällelig betydelse ökar även behovet av spelfostran.

 

Vem behöver spelfostran?

Ofta tänker vi att spel är ett fenomen som hör hemma i barnens och ungdomarnas värld, men i verkligheten har digitalt spelande genomsyrat nästan alla åldersgrupper. Utöver barn och ungdomar berör spelfostran även en mycket bredare publik. Många vuxna behöver också information kring spel som stöd för sina aktiviteter och beslut. Det lönar sig att komma ihåg att största delen av alla spelare och som har att göra med spel är vuxna och att spelande klart ökat även i de äldre åldersgrupperna.

För många föräldrar och pedagoger kan spelvärlden kännas främmande och riskerna med spelande oroar många. Hur kan då en fostrare stödja ett barns positiva inställning till spelande? Då spelvärlden är närvarande i barnets vardag kräver den uppmärksamhet och intresse av föräldrar och andra fostrare. Spelen är en del av dagens uppfostran, på samma sätt som sunda matvanor, uppförande eller trafikregler. Spelfostran är inte lösryckt från övrig uppfostran eller vardagen, utan en del av en bredare helhet av fostran, som äger rum i samma vardagliga miljöer som övrig uppfostran. En fostrare som förstår sig på spel har bättre chanser att välja rätt slags spel, utnyttja spelens pedagogiska potential och förhindra potentiella spelrelaterade problem. Fostraren behöver inte veta allt om spel och varje uppfödare behöver inte vara spelexpert. Det viktigaste är fostrarens intresse för barnets värld, även för den digitala världen.

Ur professionellt perspektiv har behovet av information om spelfostran betonats särskilt inom fostran och den sociala sektorn, där okunskap, felaktig kunskap eller omotiverad oro kan försvåra pedagogiskt arbete och förebyggandet av spelrelaterade problem. För att kunna styra professionella resurser inom fostran, vård och socialarbete på ett rationellt sätt vid hantering av spelfrågor och för att till exempel aktörer inom ungdoms-, social- och förebyggande rusmedelsarbete ska ha tillgång till inhemska, aktuella forskningsdata behövs information och diskussion om ämnet.

Tidsanvändning och spelinnehåll som pedagogiska frågor

När vi pratar om spelande pratar vi även ofta om tidsanvändning och dess hantering. Till spelande hör att vara försjunken i spelet och många gånger även att tappa tidsuppfattningen. Med tanke på spelet är det ett positivt fenomen som låter spelaren ostört fokusera på den rådande situationen. Men särskilt i fråga mindre spelare lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid att lära sig tidshantering och till exempel att ta pauser. Spel- och bredare mediekonsumtionsvanor skapas tidigt. Ju mindre barnet är, desto större är betydelsen av vuxnas vägledning och exempel.

Oron över tid som används för att spela grundar sig på tanken att en spelare på grund av sitt spelande går miste om något väsentligt och viktigare, såsom sömn, sociala relationer eller motion. När vi granskar tidsanvändning i fråga om spel är det viktigt att vi ser på situationen som helhet. En enskild utdragen spelsession eller ovilja att stoppa ett inspirerande spel berättar inte ännu om problem med tidshantering om vardagen fungerar i övrigt och spelandet är i balans med andra aktiviteter.

Speltid kan enkelt kontrolleras genom att hålla en speldagbok.

Tillräcklig sömn är en nyckelfaktor för välbefinnande i alla åldrar. På det stora hela påverkar spelande sömn på två olika sätt: entusiasmen som spelet orsakar främjar spelarens vakenhetstillstånd och ljuset på spelenhetens skärm påverkar sömnen. Användning av belysta skärmar före sänggående påverkar både sömnens kvalitet och mängd. Att titta på ljusstarka skärmar innan läggdags förminskar bland annat mängden REM-sömn, gör det svårare att somna, flyttar sömnrytmen och påverkar produktionen av melatonin, kroppens sömnhormon. Vilken typ av innehåll som konsumeras påverkar inte effekterna av skärmens ljus. För barn kan alltför spännande och åldersmässigt olämpliga spel göra det svårare att somna och orsaka mardrömmar. Därför lönar det sig att sluta spela i god tid före man går till sängs.

Utöver tidsanvändning funderar många fostrare på spelens innehåll och åldersgränser. Spelens åldersgränser berättar om potentiellt skadliga innehåll i spel, inte till exempel om spelets svårighetsgrad, såsom för brädspel. Syftet med åldersgränserna är att skydda barn och ungdomar och att hjälpa fostrare att välja spel som lämpar sig för barnets utvecklingsnivå.

Spelens åldersgränser och innehållssymboler berättar om skadliga innehåll. Läs mer om åldersgränser och deras grunder på adressen www.pegi.info och www.ikärajat.fi.

Spelen görs för många åldersgrupper och deras innehåll planeras enligt målgruppen. Det lönar sig att komma ihåg att vissa spel är utvecklade endast för vuxna att spela och inte ursprungligen avsedda att konsumeras av minderåriga. Det är fostrarens skyldighet att se till att minderåriga inte spelar opassande spel före de är mogna nog att hantera deras innehåll och förstå följderna av sina val. Endast en liten del av spelen på marknaden är K18-märkta. Det finns ålderslämpliga spel för alla åldrar.

Mot ett lösningsorienterad förhållningssätt

Utöver spelinnehåll och tidsanvändning lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid ergonomi, belysning och kroppsvård. Största delen av besvär som orsakas av spelande är övergående fysiska besvär, som kan lösas med enkla praktiska åtgärder. Spelergonomi uppmärksammas sällan tillräckligt. Platsen för spelenheter, till exempel datorbord och stolar, kan ha felaktiga proportioner, eller så har man inte tänkt tillräckligt på spelandets ställningar. Dåliga ställningar kan orsaka besvär i nacke och axlar särskilt när man spelar på mobila enheter. Överdrivet sittande har många skadliga effekter på hälsan och lönar sig att uppmärksamma när man spelar. Spelare kan minska sin stillasittande tid till exempel genom att spela mer fysiska spel, som styrs med den egna kroppens rörelser, genom att använda en träningsboll som stol och genom att lära sig hålla regelbundna motionspauser. En lösningsorienterad approach till spel och spelande förhindrar många problem och styr mot hälsosammare spelvanor.

Pedagogiskt utnyttjande av spel

Spel och spelifiering utnyttjas alltmer till exempel inom utbildning, ungdomsarbete eller hälsofrämjande. För en fostrare som känner spel kan de vara en enorm pedagogisk tillgång. Spelens karaktärer och mångsidiga historier erbjuder utmärkta möjligheter till pedagogiska diskussioner, även om svåra ämnen. Att spela tillsammans erbjuder en bra plattform för att öva samarbete, ömsesidig växelverkan eller till exempel att hantera besvikelse i en trygg miljö. Spelande är en hobby som gör det möjligt för olika slags människor i olika åldrar att mötas kring en gemensam aktivitet. Att spela tillsammans gör det möjligt att för en stund vända på fostrarens och den fostrades roller och ge utrymme för barnets intressen och kunskap. Som bäst kan spelvärldar erbjuda nya perspektiv, inlärningsupplevelser och idéer för egna aktiviteter.

Läs mer om spelfostran i Pelikasvattajan käsikirja 2

 

Tips för föräldrar

Var intresserad av ditt barns spelhobby

Du kan följa med ditt barns spelhobby på samma sätt idrotts- eller musikhobbyer. Som förälder lönar det sig att veta vad ditt barn spelar, då inte alla spel är lämpliga för alla åldrar. Bekanta dig med innehållen genom att spela tillsammans med ditt barn eller genom att följa hans/hennes spelande. Att du är intresserad av ditt barns spelande signalerar även till ditt barn att du bryr dig.

Prata om spel

Lyssna och var beredd att diskutera spel med ditt barn. Trots att barn klarar tekniskt utmanande spel kan spelvärlden lyfta fram känslor och tankar som det lönar sig att tala om med en vuxen. Föräldrar kan även påminna om till exempel beteende i onlinespel. Dåligt beteende är dåligt beteende, oavsett plats.

Kontrollera åldersgränser

Dator- och konsolspel som säljs i Finland måste märkas med en åldersgräns som talar om vilka åldrar spelet lämpar sig för. Dessa märkningar är till god hjälp för föräldrar i att utvärdera spel. Det lönar sig alltså att övervaka åldersgränser och se till att hålla dem. Åldersgränserna baserar sig inte på inte på spelens tekniska svårighetsgrad utan på spelrelaterade problem. Enligt lag får inte spel som är förbjudna för under 18-åringar överlämnas till minderåriga, så köp inte olämpliga spel till ditt barn. Spel har också symboler som beskriver innehållet som anger skälet till angiven åldersgräns.

Ikärajat

Läs mer om åldersgränser: ikärajat.fi och pegi.info/sv. Kriterierna för åldersgränser finns här.

Ingrip vid behov

Som förälder är du den som ska ingripa om du oroar dig för ditt barns spelande. Även om du tycker att du inte förstår något om spelvärlden har du rätt och plikt att sätta gränser för spelandet. När du angett tydliga gränser, följ dem konsekvent. För att undvika onödiga tvister lönar det sig först att ta reda på mer om saker, till exempel genom att själv utforska vilka spel barnet spelar och diskutera dessa med ditt barn.

Uppmuntra även till andra hobbyer

Att spela är en bra hobby och en stor del av spelande är social aktivitet. Enligt barn och ungdomar, är det bästa med att spela ofta just att spela med vänner. Spelvänner finns även att hitta på webben och internets sociala nätverkstjänster erbjuder en plats för socialt umgänge. Det är emellertid viktigt att ha kamratrelationer och hobbyer även utanför webben. Om ditt barn börjar spendera alltför mycket tid i onlinevärlden och andra hobbyer och vänner får lida är det nödvändigt att ingripa. Du kan uppmuntra ditt barn till att börja nya hobbyer.

Klargör spelregler för spelrelaterade köp

Det är viktigt för föräldrarna att vara medvetna om att spel har mycket betalt innehåll och olika kostnadsbelagda premiumfunktioner. För att undvika obehagliga ekonomiska överraskningar lönar det sig att i förväg utreda hur man betalar i spelet och att vid behov skydda kreditkortsuppgifter. Det lönar sig att diskutera användning av pengar och regler för uppköp.