Digipelaaminen

Tietoa ja työkaluja digitaalisesta pelaamisesta, pelikasvatuksesta ja pelihaittojen ehkäisystä.

Rahapelaaminen

Tietoa rahapelaamisesta. Välineitä rahapelaamisesta keskusteluun, oman pelaamisen hallintaan ja pelihaittojen ehkäisyyn.

Rahapelaaminen

 

vinjetit_korttipeli

Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen. Arpajaislaki määrittelee arpajaiset eli rahapelit toiminnaksi, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahavoiton.

Suomalaiset ahkeria rahapelaajia

Suomessa rahapelejä pelataan paljon. Olemme maailman viidenneksi eniten pelaava kansa. Suomalaisista 80 % on pelannut viimeisen vuoden aikana jotain rahapeliä. Suosituimpia rahapelejämme ovat lotto, arvat ja raha-automaatit. Rahapelaaminen on lisääntynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut pelimahdollisuuksien lisääntyminen. Verkossa tapahtuva pelaaminen on kasvattanut tasaisesti suosiotaan perinteisempien rahapelimuotojen rinnalla.

Ennen vuotta 2017 Suomessa harjoittivat rahapelitoimintaa Veikkaus Oy, Fintoto Oy ja Raha-automaattiyhdistys. Vuoden 2017 alusta toimijat yhdistyivät valtion kokonaan omistamaksi uudeksi rahapeliyhtiöksi Veikkaukseksi, jolla on yksinoikeus järjestää rahapelejä Suomessa.

Suomalaiset rahapeliyhteisöt tuottivat vuonna 2015 yhteensä noin 1745 miljoonaa euroa. Lisäksi on arvioitu, että Suomesta pelataan ulkomaille vuosittain noin 130 miljoonaa euroa, eli noin 7  prosenttia kaikesta pelaamisesta.

Ikärajat, markkinointi ja valvonta

Rahapelien pelaamista rajoitetaan Suomessa yleisellä 18 vuoden ikärajalla. Ikärajauudistukseen päädyttiin vuonna 2010, sillä varhainen rahapelaamisen aloittaminen lisää riskiä myöhemmille rahapeliongelmille. Rahapeliyhtiön lisäksi ikärajavalvonta kuuluu asiamiehille ja esimerkiksi elintarvikeliikkeiden ja kioskien henkilöstölle. Ikärajavalvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Rahapelien markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin eikä markkinoinnilla saa luoda myönteistä mielikuvaa runsaasta pelaamisesta. Rahapeliyhtiö saa markkinoida rahapelaamista, jos se tapahtuu vastuullisella tavalla ja sillä suunnataan kysyntää Suomessa luvallisiin peleihin. Erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien, kuten esimerkiksi vedonlyöntipelien ja useimpien raha-automaattipelien, markkinointi on kielletty muualla kuin erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla. Markkinointikiellosta huolimatta erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien osaltakin on sallittua antaa tietoa pelikohteista, pelipaikoista, peliehdoista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista. Markkinoinnin valvonnasta vastaa Poliisihallitus.

Rahapeli-ilmiö

Rahapelit ovat kaikkialla. Julkisuudessa käytävä keskustelu on toisinaan mustavalkoista – voittotarinat ja rahapeliongelmasta kertovat kirjoitukset korostuvat. EHYT ry:n Rahapeli-ilmiö -video voi auttaa löytämään uusia sävyjä rahapelikeskusteluun. Se avaa keskustelua muun muassa seuraavista teemoista: Miksi suuret voitot ja tappiot puhuttavat? Miten rahapelit toimivat? Miksi niitä pelataan? Mitä muuta ihmiset hakevat peleistä kuin rahaa?Kuinka moni pelaa? Miten rahapelaaminen voi aiheuttaa haittoja?

Video on tuotettu yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa.